fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น 4 KINGS IN AUTUMN Hakuba Kamikochi Takayama Osaka Tokyo (JL) 7วัน 4คืน – J4524266

รหัสทัวร์ : J4524266
เดินทาง : Oct 2024
ระยะเวลา : 7D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น 4 KINGS IN AUTUMN Hakuba Kamikochi Takayama Osaka Tokyo (JL) 7วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 59,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองโอซาก้า  ตลาดคุโรมง  ย่านชินไซบาชิ  เทศกาลประดับไฟ NABANA NO SATO  เมืองทาคายาม่า  ที่ทำการทาคายาม่าจินยะ + ย่านซันมาชิซูจิ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ชมใบไม้เปลี่ยนสี สวิสเซอร์แลนด์แดนญี่ปุ่น คามิโคจิ+สะพานคัปปะบาชิ  สวนสาธารณะโออิเดะ  สะพานฮาคุบะ  นั่งกระเช้าฮาคุบะ อิวะตะเกะ  จุดชมวิวพาโนรามาฮาคุบะเมาท์เทนฮาร์เบอร์  เมืองคารุอิซาวะ  บ่อน้ำคุโมบะ  เอาท์เล็ต ปริ๊นซ์ ช้อปปิ้งพลาซ่า  เมืองคาวาโกเอะ ย่านคาชิย่า โยโกโช  เมืองโตเกียว  ย่านชินจูกุ (แมว 3มิติ)  อิออน พลาซ่า 
กิน : Shabu Buffet
พิเศษ : พักออนเซ็น 2 คืน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  สนามบินคันไซ  เมืองโอซาก้า  ตลาดคุโรมง  ย่านชินไซบาชิ  เทศกาลประดับไฟ NABANA NO SATO  เมืองทาคายาม่า  ที่ทำการทาคายาม่าจินยะ + ย่านซันมาชิซูจิ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ชมใบไม้เปลี่ยนสี สวิสเซอร์แลนด์แดนญี่ปุ่น คามิโคจิ+สะพานคัปปะบาชิ  สวนสาธารณะโออิเดะ  สะพานฮาคุบะ  นั่งกระเช้าฮาคุบะ อิวะตะเกะ  จุดชมวิวพาโนรามาฮาคุบะเมาท์เทนฮาร์เบอร์  เมืองคารุอิซาวะ  บ่อน้ำคุโมบะ  เอาท์เล็ต ปริ๊นซ์ ช้อปปิ้งพลาซ่า  เมืองคาวาโกเอะ ย่านคาชิย่า โยโกโช  เมืองโตเกียว  ย่านชินจูกุ (แมว 3มิติ)  อิออน พลาซ่า  สนามบินฮาเนดะ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม25-31 59,900
ตุลาคม
25-31 59,900ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 สนามบินคันไซ – เมืองโอซาก้า – ตลาดคุโรมง – ย่านชินไซบาชิ – เทศกาลประดับไฟ NABANA NO SATO HOTEL ROUTE INN KUWANA หรือเทียบเท่า
3 เมืองทาคายาม่า – ที่ทำการทาคายาม่าจินยะ + ย่านซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – แช่น้ำแร่ออนเซ็น AROUND HOTEL TAKAYAMA หรือเทียบเท่า
4 ชมใบไม้เปลี่ยนสี สวิสเซอร์แลนด์แดนญี่ปุ่น คามิโคจิ+สะพานคัปปะบาชิ – สวนสาธารณะโออิเดะ – สะพานฮาคุบะ – แช่น้ำแร่ออนเซ็น HAKUBA ALPS HOTEL หรือเทียบเท่า
5 นั่งกระเช้าฮาคุบะ อิวะตะเกะ – จุดชมวิวพาโนรามาฮาคุบะเมาท์เทนฮาร์เบอร์ – เมืองคารุอิซาวะ – บ่อน้ำคุโมบะ – เอาท์เล็ต ปริ๊นซ์ ช้อปปิ้งพลาซ่า KAWAGOE TOBU HOTEL หรือเทียบเท่า
6 เมืองคาวาโกเอะ ย่านคาชิย่า โยโกโช – เมืองโตเกียว – ย่านชินจูกุ (แมว 3มิติ) – อิออน พลาซ่า
7 สนามบินฮาเนดะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ – เมืองโอซาก้า – ตลาดคุโรมง – ย่านชินไซบาชิ – เทศกาลประดับไฟ NABANA NO SATO
 • โรงแรม
 • HOTEL ROUTE INN KUWANA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองทาคายาม่า – ที่ทำการทาคายาม่าจินยะ + ย่านซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – แช่น้ำแร่ออนเซ็น
 • โรงแรม
 • AROUND HOTEL TAKAYAMA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ชมใบไม้เปลี่ยนสี สวิสเซอร์แลนด์แดนญี่ปุ่น คามิโคจิ+สะพานคัปปะบาชิ – สวนสาธารณะโออิเดะ – สะพานฮาคุบะ – แช่น้ำแร่ออนเซ็น
 • โรงแรม
 • HAKUBA ALPS HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นั่งกระเช้าฮาคุบะ อิวะตะเกะ – จุดชมวิวพาโนรามาฮาคุบะเมาท์เทนฮาร์เบอร์ – เมืองคารุอิซาวะ – บ่อน้ำคุโมบะ – เอาท์เล็ต ปริ๊นซ์ ช้อปปิ้งพลาซ่า
 • โรงแรม
 • KAWAGOE TOBU HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองคาวาโกเอะ ย่านคาชิย่า โยโกโช – เมืองโตเกียว – ย่านชินจูกุ (แมว 3มิติ) – อิออน พลาซ่า
 • โรงแรม
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินฮาเนดะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม