VietnamAir AsiaV541932 ทัวร์เวียดนาม  เมืองดาลัด น้ำตกดาทันลา ตลาดดาลัด สวนดอกไม้เมืองหนาว พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได๋ นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม วัดหลิงเฝือก ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย CRAZY HOUSE เมืองญาจาง วัดลองเซิน ปราสาทโพนคร VINPEARL LAND ตลาดไนท์มาร์เก็ต พิเศษ!!!เซนบุฟเฟ่ต์นานาชาติ+ชิมไวน์แดง DALAT +สุกี้หม้อไฟ+เฝอเวียดนามอันลือชื่อ ** รับฟรี เสื้อยืดเวียดนาม 1 ตัว**

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง: 
9-12 สิงหาคม 62 ราคา: 10,999.- (ปรับลดจาก 13,999.-)
วันเดินทาง: 
16-19 สิงหาคม 62 ราคา: 11,999.- (ปรับลดจาก 12,999.-)

วันเดินทาง: 
6-9, 13-16, 20-23, 27-30 กันยายน 62 ราคา: 12,999.-
วันเดินทาง: 
29 กันยายน-2 ตุลาคม 62 ราคา: 11,999.-

วันเดินทาง: 
4-7, 6-9, 18-21 ตุลาคม 62 ราคา: 12,999.-
วันเดินทาง:
 11-14, 13-16, 20-23 ตุลาคม 62 ราคา: 13,999.-