VietnamVietjet AirV281937 ทัวร์เวียดนาม สนามบินนอยไบ  เมืองฮานอย  เมืองฮวาบิงห์ เมืองมกโจว  น้ำตกได๋เย๋ม DAI YEM WATERFALL  ไร่ชารูปหัวใจ  สะพานแก้ว  สวนดอกไม้แฮปปี้แลนด์  เมืองนิงห์บิงห์  ล่องเรือนิงห์บิงห์ (ฮาลองบก)  วัดบายดิงห์ เมืองไฮฟอง  สนามบินแคทบี ที่พักระดับ 4 ดาว 1 คืน

สายการบิน VIETJET AIR
วันเดินทาง:
10-13, 13-16 ตุลาคม 62 ราคา: 10,999.-
วันเดินทาง:
17-20, 24-27 ตุลาคม 62 ราคา: 9,999.-

วันเดินทาง: 7-10 พฤศจิกายน 62 ราคา: 8,999.-
วันเดินทาง:
14-17, 21-24 พฤศจิกายน / 28 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 62 ราคา: 9,999.-

วันเดินทาง: 5-8 ธันวาคม 62 ราคา: 11,999.-
วันเดินทาง:
12-15, 19-22 ธันวาคม 62 ราคา: 10,999.-
วันเดินทาง:
26-29 ธันวาคม 62 ราคา: 13,999.-