Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์เวียดนามเหนือราคาถูกสุดๆ ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟานซิปัน Let's Go Vietnam Tour

รายการทัวร์เวียดนามเหนือ และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการทัวร์เวียดนาม ด้านล่างนี้

VietnamAir AsiaV281815 ทัวร์เวียดนาม ท่าอากาศยานนอยไบ  เมืองฮานอย  จัตุรัสบาดิงห์  สุสานโฮจิมินห์  ทำเนียบประธานาธิบดี  บ้านพักลุงโฮ  วัดเจดีย์เสาเดียว  เมืองซาปา  ตลาด LOVE MARKET หมู่บ้าน CAT CAT  หมู่บ้านตะวัน   SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) เมืองซาปา  ด่านชายแดนเวียดนามจีน  เมืองฮานอย  วัดหงอกเซิน  ถนน 36 สาย เมนูพิเศษ สุกี้หม้อไฟ

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง:
26-28 กรกฎาคม 62 ราคา: 10,999.-
วันเดินทาง:
15-17 กรกฎาคม 62 ราคา: 7,999.- (ปรับลดจาก 11,999.-)

วันเดินทาง:
2-4 สิงหาคม 62 ราคา: 9,999.-
วันเดินทาง: 
10-12 สิงหาคม 62 ราคา: 11,999.-
 

VietnamVietjet AirV281912 ทัวร์เวียดนาม สนามบินไฮฟอง   เมืองไฮฟอง  เมืองฮาลอง  ฮาลองไนท์ มาร์เก็ต  ท่าเรือโห่งไก  ล่องเรืออ่าวฮาลอง เบย์  ถ้ำนางฟ้า  เกาะไก่ชน  เมืองนิงห์บิงห์  ล่องเรือฮาลองบก  เมืองฮานอย  เมืองลาวไก  ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน  เมืองซาปา  หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต  น้ำตกสีเงิน  ภูเขาปากมังกร  ซาปาเลิฟ มาร์เก็ต  นั่งรถไฟชมเมืองซาปา  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน  เมืองฮานอย  สะพานแสงอาทิตย์  ทะเลสาบคืนดาว  วัดหงอกเซิน  ถนน 36 สาย  จัตุรัสบาดิงห์  สุสานโฮจิมินห์  สนามบินนอยไบ พิเศษ !! เมนูซีฟู๊ด+ไวน์แดงบนเรือ / เมนูสุกี้หม้อไฟ / บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN                   

สายการบิน VIETJET AIR
วันเดินทาง: 9-13 สิงหาคม 62 ราคา: 14,999.-

VietnamThai AirwaysV281924 ทัวร์เวียดนาม ท่าอากาศยานนอยไบ  เมืองฮานอย  เมืองลาวไก  เมืองซาปา  หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VILLAGE  ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ท  นั่งรถรางเมืองซาปา  ยอดเขาฟานซิปัน  กระเช้าไฟฟ้า  เมืองฮานอย  ถนน 36 สาย จัตุรัสบาดิงห์  สุสานโฮจิมินห์  เมืองนิงบิงห์  ล่องเรือนิงห์บิงห์ หรือ ฮาลองบก  เมืองฮาลอง  ตลาดฮาลอง ไนท์มาร์เก็ต  ฮาลอง เบย์  เมืองฮานอย  ท่าอากาศยานนอยไบ พิเศษ !! ทานซีฟู๊ดบนเรือ

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
12-15, 26-29 กันยายน 62 ราคา: 14,999.-
วันเดินทาง:
11-14 ตุลาคม 62 ราคา: 16,999.-
วันเดินทาง:
17-20 ตุลาคม 62 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง:
7-10, 21-24 พฤศจิกายน 62 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง:
12-15, 19-22 ธันวาคม 62 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง:
31 ธันวาคม-3 มกราคม 63 ราคา: 18,999.-
 

VietnamAir AsiaV281904 ทัวร์เวียดนาม ท่าอากาศยานนอยไบ  เมืองฮานอย  ลาวไก  เมืองซาปา  หมู่บ้านก๊าตก๊าต  ตลาดเลิฟมาร์เก็ต  ภูเขาฮามรอง  น้ำตกสีเงิน  กระเช้าไฟฟ้า  ยอดเขาฟานซิปัน  ชายแดนเวียดนาม+จีน  ตลาดก๊กเลี้ยว  เมืองนิงบิงห์ หรือฮาลองบก  ล่องเรือกระจาด  ตลาดพื้นเมือง  วัดบายดิงห์  เมืองฮานอย พิเศษ..เมนูสุกี้หม้อไฟ

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง:
14-17 กรกฎาคม 62 ราคา: 8,999.- (ปรับลดจาก 16,999.-)
วันเดินทาง:
2-5, 8-11 สิงหาคม 62 ราคา: 15,999.-
 

VietnamVietjet AirV281930 ทัวร์เวียดนาม สนามิบนนอยไบ  เมืองฮานอย  เมืองซาปา  นั่งรถไฟเมืองซาปา  กระเช้าไฟฟ้า  ยอดเขาฟานซิปัน  หมู่บ้านก๊าตก๊าต  น้ำตกสีเงิน  ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ต  เมืองฮานอย  วัดเจิ่นกว๊อก  ทะเลสาบคืนดาบ  วัดหงอกเซิน  ถนน 36 สาย  ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ  จัตุรัสบาดิงห์  สุสานโฮจิมินห์  สนามบินนอยไบ พิเศษ...เมนูสุกี้หม้อไฟ 

สายการบิน VIETJET AIR
วันเดินทาง:
22-25 สิงหาคม 62 ราคา: 10,999.- (รับ waiting list)

วันเดินทาง:
5-8, 19-22 กันยายน 62 ราคา: 11,999.-

วันเดินทาง: 
3-6, 4-7 ตุลาคม 62 ราคา: 11,999.-
วันเดินทาง: 
10-13, 11-14, 13-16, 17-20, 18-21, 24-27, 25-28 ตุลาคม / 31 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง: 
12-15 ตุลาคม 62 ราคา: 14,999.-

วันเดินทาง: 7-10, 8-11, 14-17 พฤศจิกายน / 28 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 62 ราคา: 12,999.-

วันเดินทาง: 
5-8, 12-15, 19-22 ธันวาคม 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง: 
7-10 ธันวาคม 62 ราคา: 14,999.- (รับ waiting list)
วันเดินทาง:
 26-29, 27-30 ธันวาคม 62 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง:
 28-31 ธันวาคม 62 ราคา: 17,999.-
 

VietnamVietjet AirV281931 ทัวร์เวียดนาม สนามบินไฮฟอง  เมืองไฮฟอง  เมืองฮาลอง  ฮาลองไนท์ มาร์เก็ต  ท่าเรือโห่งไก  ล่องเรืออ่าวฮาลอง เบย์  ถ้ำนางฟ้า  เกาะไก่ชน  เมืองนิงห์บิงห์  ล่องเรือฮาลองบก  เมืองฮานอย  เมืองลาวไก  ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน  เมืองซาปา  หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต  น้ำตกสีเงิน  ภูเขาปากมังกร  ซาปาเลิฟ มาร์เก็ต  นั่งรถไฟชมเมืองซาปา  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน  เมืองฮานอย  สะพานแสงอาทิตย์  ทะเลสาบคืนดาบ  วัดหงอกเซิน  ถนน 36 สาย  จัตุรัสบาดิงห์  สุสานโฮจิมินห์  สนามบินนอยไบ พิเศษ !! เมนูซีฟู๊ด+ไวน์แดง / เมนูสุกี้หม้อไฟ / บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN    

สายการบิน VIETJET AIR
วันเดินทาง:
 20-24 กันยายน 62 ราคา: 11,999.-

วันเดินทาง:
4-8 ตุลาคม 62 ราคา: 12,999.-
วันเดินทาง:
9-13, 18-22 ตุลาคม 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง:
25-29 ตุลาคม 62 ราคา: 13,999.-(รับ waiting list) 
วันเดินทาง:
11-15 ตุลาคม 62 ราคา: 14,999.-

วันเดินทาง: 8-12, 15-19 พฤศจิกายน / 29 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 62 ราคา: 13,999.-

วันเดินทาง:
 6-10, 13-17, 20-24 ธันวาคม 62 ราคา: 14,999.-
วันเดินทาง:
25-29 ธันวาคม 62 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง:
27-31 ธันวาคม 62 ราคา: 18,999.-
  

VietnamVietjet AirV281937 ทัวร์เวียดนาม สนามบินนอยไบ  เมืองฮานอย  เมืองฮวาบิงห์ เมืองมกโจว  น้ำตกได๋เย๋ม DAI YEM WATERFALL  ไร่ชารูปหัวใจ  สะพานแก้ว  สวนดอกไม้แฮปปี้แลนด์  เมืองนิงห์บิงห์  ล่องเรือนิงห์บิงห์ (ฮาลองบก)  วัดบายดิงห์ เมืองไฮฟอง  สนามบินแคทบี ที่พักระดับ 4 ดาว 1 คืน

สายการบิน VIETJET AIR
วันเดินทาง:
10-13, 13-16 ตุลาคม 62 ราคา: 10,999.-
วันเดินทาง:
17-20, 24-27 ตุลาคม 62 ราคา: 9,999.-

วันเดินทาง: 7-10 พฤศจิกายน 62 ราคา: 8,999.-
วันเดินทาง:
14-17, 21-24 พฤศจิกายน / 28 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 62 ราคา: 9,999.-

วันเดินทาง: 5-8 ธันวาคม 62 ราคา: 11,999.- (รับ waiting list)
วันเดินทาง:
12-15, 19-22 ธันวาคม 62 ราคา: 10,999.-
วันเดินทาง:
26-29 ธันวาคม 62 ราคา: 13,999.-

VietnamThai Lion AirV541926 ทัวร์เวียดนาม เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ)  เมืองนิงบิงห์  ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก  เมืองฮาลอง  ร้านยา  ฮาลองไนท์มาร์เก็ต เมืองฮาลอง  ล่องอ่าวฮาลองเบย์  ถ้ำนางฟ้า  หมู่บ้านชาวประมง  ร้านหยก  เมืองฮานอย  ทะเลสาบคืนดาบ  สะพานแสงอาทิตย์  วัดหงอกเซิน  โชว์หุ่นกระบอกน้ำ  จัตุรัสบาดิงห์  สุสานโฮจิมินห์  ทำเนียบประธานาธิบดี  บ้านพักลุงโฮ  วัดเจดีย์เสาเดียว  วัดเจิ่นกว๊อก  วิหารวรรณกรรม  ช้อปปิ้งถนน 36 สาย เมนูพิเศษ!!!เฝอเวียดนามอันลือชื่อ + อาหารซีฟู้ดบนเรือ+พิเศษไวน์แดง DALAT   

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: 19-21 กรกฎาคม 62 ราคา: 8,889.- (ประบลดจาก 9,989.-) 
วันเดินทาง: 23-25 กันยายน 62 ราคา: 9,989.-
วันเดินทาง: 7-9, 18-20 ตุลาคม 62 ราคา: 9,989.-
วันเดินทาง: 8-10, 25-27 พฤศจิกายน 62 ราคา: 9,989.-
 

VietnamThai Lion AirV541927 ทัวร์เวียดนาม เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ)  เมืองลาวไก  เมืองซาปา  น้ำตกสีเงิน  ตลาดซาปา  หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต  นั่งรถรางเมืองซาปา  นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน  เมืองลาวไก  เมืองฮานอย  ทะเลสาบคืนดาบ  สะพานแสงอาทิตย์  วัดหงอกเซิน  อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย  โชว์หุ่นกระบอกน้ำ เมนูพิเศษ...เฝอเวียดนามอันลือชื่อ + ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล & ไวน์แดง DALAT + เซนบุฟเฟ่ต์นานาชาติ

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: 17-19 กรกฎาคม 62 ราคา: 8,999.- (ปรับลดจาก 11,989.-)
วันเดินทาง: 24-26, 26-28 กรกฎาคม / 31 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 62 ราคา: 11,989.-

วันเดินทาง: 21-23, 28-30 สิงหาคม 62 ราคา: 9,989.-
วันเดินทาง:
7-9, 9-11 สิงหาคม 62 ราคา: 10,989.-
วันเดินทาง:
14-16 สิงหาคม 62 ราคา: 11,989.-

วันเดินทาง: 4-6, 13-15, 20-22, 27-29 กันยายน 62 ราคา: 11,989.-
วันเดินทาง:
9-11, 11-13, 18-20, 25-27 กันยายน / 30 กันยายน-2 ตุลาคม 62 ราคา: 10,989.-

วันเดินทาง: 2-4, 4-6, 9-11, 14-16, 16-18, 28-30 ตุลาคม / 30 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 62 ราคา: 12,989.-
วันเดินทาง:
11-13, 23-25 ตุลาคม 62 ราคา: 14,989.-

วันเดินทาง: 1-3, 6-8, 13-15, 15-17, 20-22, 22-24, 27-29 พฤศจิกายน / 29 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 62 ราคา: 12,989.-
 

VietnamThai Lion AirV541925 ทัวร์เวียดนาม เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ)  เมืองลาวไก  เมืองซาปา  หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต  น้ำตกสีเงิน  ตลาดซาปา นั่งรถรางเมืองซาปา  นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน  เมืองฮานอย  ช้อปปิ้งถนน36สาย  เมืองนิงบิงห์  ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก  ถ้ำตามก๊ก  เมืองฮาลอง  ร้านยา  ตลาดฮาลองไนท์มาเก็ต ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์  ถ้ำนางฟ้า  หมู่บ้านชาวประมง  เมืองฮานอย  ร้านหยก เมนูพิเศษ...ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวน์แดง DALAT และ อาหารซีฟู้ดบนเรือ+พิเศษไวน์แดง DALAT

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: 11-14, 25-28 สิงหาคม 62 ราคา: 12,999.- (ปรับลดจาก 13,989.-)

วันเดินทาง: 
1-4, 15-18 กันยายน 62 ราคา: 14,989.-

วันเดินทาง: 
25-28 ตุลาคม 62 ราคา: 13,989.-
วันเดินทาง: 
20-23 ตุลาคม 62 ราคา: 14,989.-

วันเดินทาง: 3-6, 10-14, 17-20 พฤศจิกายน 62 ราคา: 13,989.-
 

VietnamV541933 ทัวร์เวียดนาม เมืองฮานอย เมืองม๊กโจว หมู่บ้านเผ่าไทขาว สวนชาขันบันไดรูปหัวใจ สวนดอกไม้ HAPPY LAND น้ำตก DAI TEM สะพานแก้วรูปหัวใจ สวนสนโรแมนติก เมืองนิงห์บิงห์ วัดใหญ่ไบ่ดิงห์ ตลาดไนท์มาร์เก็ต ฮาลองบก กรุงฮานอย โรงละครฮานอย วัดเฉินก๊วก อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) ** รับฟรี เสื้อยืดเวียดนาม 1 ตัว**   

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง: 9-11 สิงหาคม 62 ราคา: 10,999.- (ปรับลดจาก 12,999.-)
วันเดินทาง: 
17-19, 23-25 สิงหาคม 62 ราคา: 10,999.- (ปรับลดจาก 11,999.-)
วันเดินทาง:
 30 สิงหาคม-1กันยายน 62 ราคา: 10,999.-

วันเดินทาง: 
6-8, 13-15, 28-30 กันยายน 62 ราคา: 11,999.-

วันเดินทาง: 
3-5, 4-6, 12-14, 17-19, 18-20, 19-21 ตุลาคม/ 30 ตุลาคม-1 พฤศจิการยน/ 31 ตุลาคม-2 พฤศจิการยน 62 ราคา: 12,999.-
วันเดินทาง:
 10-12, 11-13, 23-25, 24-26 ตุลาคม 62 ราคา: 13,999.-

วันเดินทาง:
 1-3, 6-8, 7-9, 14-16, 21-23, 28-30 พฤศจิกายน 62 ราคา: 12,999.-

วันเดินทาง:
4-6, 11-13, 12-14, 18-20, 19-21, 25-27, 26-28 ธันวาคม 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง:
31 ธันวาคม-2 มกราคม 63 ราคา: 16,999.-
วันเดินทาง:
1-3 มกราคม 63 ราคา: 15,999.-

VietnamAir AsiaV541934 ทัวร์เวียดนาม  เมืองลาวไก เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต น้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา เมืองซาปา นั่งรถรางเมืองซาปา นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน เมืองฮานอย ช้อปปิ้งถนน36สาย เมืองฮานอย เมืองนิงบิงห์ ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก ถ้ำตามก๊ก เมืองฮาลอง ร้านยา ตลาดฮาลองไนท์มาเก็ต ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์ ถ้ำนางฟ้า หมู่บ้านชาวประมง เมืองฮานอย ร้านหยก  พิเศษ!!!ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอลเมนู+อาหารซีฟู้ดบนเรือ+พิเศษไวน์แดง DALAT** รับฟรี เสื้อยืดเวียดนาม 1 ตัว**

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง: 
10-13, 11-14 สิงหาคม 62 ราคา: 13,999.- (ปรับลดจาก 14,999.-)

วันเดินทาง: 
12-15 กันยายน /28 กันยายน-1 ตุลาคม 62 ราคา: 12,999.-

วันเดินทาง:
 3-6, 5-8, 25-28 ตุลาคม/ 31 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง:
 11-14, 12-15, 13-16, 18-21, 19-22, 20-23 ตุลาคม 62 ราคา: 14,999.-

วันเดินทาง: 
15-18 พฤศจิกายน/ 29 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 62 ราคา: 13,999.-

วันเดินทาง: 
8-11, 25-28 ธันวาคม 62 ราคา: 14,999.-
วันเดินทาง: 
30 ธันวาคม-2 มกราคม/ 31 ธันวาคม-3 มกราคม 63 ราคา: 18,999.-