Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์เวียดนามกลาง ราคาถูกสุดๆ เว้ ดานัง ฮอยอัน ขึ้นบาน่าฮิลท์ (จัดเต็มแบบพักบนบาน่าฮิล ครบสูตร Let's Go Vietnam Tour

รายการทัวร์เวียดนามกลาง และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการทัวร์เวียดนาม ด้านล่างนี้

VietnamAir AsiaV281920 ทัวร์เวียดนาม เมืองดานัง  สะพานแห่งความรัก  สะพานมังกร ฮอยอัน  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  สะพานญี่ปุ่น  ศาลเจ้าโบราณ  บ้านเลขที่ 101  ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน  บานาฮิลล์  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค  สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE  กระเช้าไฟฟ้าบาน่าฮิลส์  โรงเก็บไวน์  สวนดอกไม้แห่งความรัก  เมืองเว้  ผ่านเส้นทางหายเวิน  พระราชวังเว้  ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม  วัดเทียนมู่  เมืองดานัง  วัดหลินอึ๋ง  หาดมีเค  ตลาดฮาน พิเศษ...อาหารแบบบุฟเฟ่ต์บนบาน่าฮิลล์ + พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน + ที่พักระดับ 4 ดาว

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง: 29 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 62
ราคา: 9,999.- (ปรับลดจาก 13,999.-)
 

VietnamAir AsiaV281909 ทัวร์เวียดนาม เมืองดานัง  เมืองเว้  พระราชวังเว้  ตลาดดองบา  ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม   วัดเทียนมู่  เมืองดานัง  บาน่าฮิลส์  สะพานมือสีทอง (Golden Bridge)  สวนสนุก FANTASY PARK บาน่าฮิลส์  วัดหลินอึ๋ง  หาดหมีเคว  เมืองฮอยอัน– หมู่บ้านกั๊มทาน  ล่องเรือกระด้ง  จั่วฟุกเกี๋ยน  บ้านเลขที่ 101  สะพานญี่ปุ่น  สะพานมังกร เมืองดานัง  ตลาดฮานดานัง พิเศษ...อาหารบุฟเฟ่ต์เวียดนามบนบาน่าฮิลล์ + พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน / เมนูซีฟู้ด พิเศษ!! กุ้งมังกรท่านละ 1 ตัว 

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง: 8-11 สิงหาคม 62 ราคา: 14,999.-

VietnamVietjet AirV281919 ทัวร์เวียดนาม เมืองดานัง   นั่งกระเช้าไฟฟ้า  บาน่า ฮิลส์  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค   สะพานมือ  โรงเก็บไวน์  สวนดอกไม้แห่งความรัก   เมืองเว้  พระราชวังเว้  ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม วัดเทียนมู่  ฮอยอัน  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  สะพานญี่ปุ่น  ศาลเจ้าโบราณ  บ้านเลขที่ 101  ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน  เมืองดานัง  วัดหลินอึ๋ง เมืองดานัง  สะพานแห่งความรัก  สะพานมังกร  ตลาดฮาน พิเศษ...เมนูซีฟู๊ด และเมนูกุ้งมังกร + อาหารแบบบุฟเฟ่ต์บนบาน่าฮิลล์ + พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน

สายการบิน VIETJET AIR
วันเดินทาง: 1-4 สิงหาคม 62 ราคา: 9,999.- (ปรับลดจาก 12,999.-)
วันเดินทาง: 15-18, 22-25, 23-26 สิงหาคม 62 ราคา: 12,999.-
วันเดินทาง:
9-12, 10-13 สิงหาคม 62 ราคา: 13,999.-

วันเดินทาง: 5-8, 12-15, 26-29 กันยายน 62 ราคา: 12,999.-

วันเดินทาง: 1-4, 2-5, 8-11, 15-18 ตุลาคม 62 ราคา: 11,999.-
วันเดินทาง:
4-7, 5-8, 19-22, 21-24, 22-25, 27-30 ตุลาคม / 29 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 62 ราคา: 12,999.-
วันเดินทาง:
13-16 ตุลาคม 62 ราคา: 13,999.- (ปรับลดจาก 15,999.-)
 

VietnamBangkok AirwaysV281928 ทัวร์เวียดนาม สนามบินดานัง  เมืองดานัง  สะพานแห่งความรัก  สะพานมังกร ฮอยอัน  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  สะพานญี่ปุ่น  ศาลเจ้าโบราณ  บ้านเลขที่ 101  ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน  บานาฮิลล์  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค  สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE  กระเช้าไฟฟ้าบาน่าฮิลส์  โรงเก็บไวน์  สวนดอกไม้แห่งความรัก  เมืองเว้  ผ่านเส้นทางหายเวิน  พระราชวังเว้  ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม  วัดเทียนมู่  เมืองดานัง  วัดหลินอึ๋ง  หาดมีเค  ตลาดฮาน  สนามบินดานัง พิเศษ เมนูซีฟู๊ด+เมนูกุ้งมังกร / บุฟเฟ่ต์บนบาน่าฮิลล์ + พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน / ที่พักระดับ 4 ดาว 2 คืน

สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
วันเดินทาง: 15-18, 16-19, 22-25, 23-26 สิงหาคม / 29 สิงหาคม-1 กันยายน / 30 สิงหาคม-2 กันยายน 62 ราคา: 12,999.- (ปรับลดจาก 14,999.-)
วันเดินทาง:
9-12 สิงหาคม 62 ราคา: 15,999.-

วันเดินทาง: 5-8 กันยายน 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง:
6-9, 12-15, 13-16, 19-22, 20-23, 26-29, 27-30 กันยายน 62 ราคา: 14,999.-

วันเดินทาง: 3-6 ตุลาคม 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง:
4-7, 5-8, 10-13, 17-20, 18-21, 19-22, 20-23, 24-27, 25-28, 26-29 ตุลาคม / 31 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 62 ราคา: 14,999.-
วันเดินทาง:
10-13 ตุลาคม 62 ราคา: 14,999.-  (รับ waiting list )
วันเดินทาง:
11-14, 12-15 ตุลาคม 62 ราคา: 16,999.-
 

VietnamBangkok AirwaysV281939 ทัวร์เวียดนาม เมืองดานัง  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  บาน่า ฮิลส์  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค  สะพานมือ  โรงเก็บไวน์  สวนดอกไม้แห่งความรัก  เมืองเว้  พระราชวังเว้  ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม วัดเทียนมู่  ฮอยอัน  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  สะพานญี่ปุ่น  ศาลเจ้าโบราณ  บ้านเลขที่ 101  หมู่บ้านกั๊มทาน  ล่องเรือกระด้ง  วัดหลินอึ๋ง  เมืองดานัง  สะพานแห่งความรัก  สะพานมังกร  ตลาดฮาน พิเศษ !! เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบ่าน่าฮิลล์ + เมนูซีฟู๊ด และเมนูกุ้งมังกร / พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน / ที่พักระดับ 4 ดาว 2 คืน

สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
วันเดินทาง: 31 สิงหาคม-3 กันยายน 62 ราคา: 14,999.-

วันเดินทาง:
14-17 กันยายน / 28 กันยายน-1 ตุลาคม 62 ราคา: 12,999.-

วันเดินทาง: 5-8, 13-16 ตุลาคม 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง:
30 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 62 ราคา: 12,999.-

วันเดินทาง: 2-5, 6-9, 23-26 พฤศจิกายน / 30 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง: 
20-23 พฤศจิกายน 62 ราคา: 12,999.-

วันเดินทาง: 7-10, 8-11, 12-15, 13-16, 14-17, 20-23, 22-25 ธันวาคม 62 ราคา: 14,999.-
วันเดินทาง:
21-24 ธันวาคม 62 ราคา: 13,999.-

VietnamVietjet AirV281938 ทัวร์เวียดนาม เมืองดานัง  เมืองฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  บ้านเลขที่ 101  ศาลเจ้าโบราณ  ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน  หมูบ้านแกะลักหินอ่อน  เมืองดานัง  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  หลินอึ๋ง  หาดมีเค  นั่งกระเช้าสู่ บานาฮิลล์  สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE  สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค บานาฮิลส์  สะพานมือ  สวนดอกไม้  โรงเก็บไวน์ พิเศษ...เมนูซีฟู๊ด / เฝอเวียดนาม / เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์ + พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน

สายการบิน VIETJET AIR
วันเดินทาง: 
2-4 สิงหาคม 62 ราคา: 8,999.- (ปรับลดจาก 10,999.-) 
วันเดินทาง:
4-6 สิงหาคม 62 ราคา: 9,999.- 
วันเดินทาง:
 30 สิงหาคม-1 กันยายน 62 ราคา: 10,999.-

วันเดินทาง:
6-8, 28-30 กันยายน 62 ราคา: 10,999.-

วันเดินทาง: 4-6, 14-16, 15-17 ตุลาคม 62 ราคา: 10,999.-
วันเดินทาง:
18-20 ตุลาคม 62 ราคา: 11,999.-
วันเดินทาง:
13-15 ตุลาคม 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง:
21-23 ตุลาคม 62 ราคา: 14,999.- 

VietnamVietjet AirV281941 ทัวร์เวียดนาม ท่าอากาศยานดานัง  เมืองดานัง   เมืองเว้  พระราชวังเว้  ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม  ตลาดดองบา วัดเทียนมู่  ฮอยอัน  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  สะพานญี่ปุ่น  ศาลเจ้าโบราณ  บ้านเลขที่ 101  ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน วัดหลินอึ๋ง  สะพานแห่งความรัก  สะพานมังกร  กระเช้าไฟฟ้าบาน่าฮิลส์  บานาฮิลล์  สวนสนุก แฟนตาซีพาร์ค สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE  โรงเก็บไวน์  สวนดอกไม้แห่งความรัก  เมืองดานัง  ตลาดฮาน  ห้างล็อตเต้ มาร์ท  สนามบินดานัง พิเศษ ... เมนูซีฟู๊ด+กุ้งมังกรท่านละ 1 ตัว + บุฟเฟ่ต์นานาชาติ / เมนูอาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์ + พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน + ที่พักระดับ 4 ดาวทุกคืน

สายการบิน VIETJET AIR
วันเดินทาง:
29 ธันวาคม-1 มกราคม / 30 ธันวาคม-2 มกราคม 63 ราคา: 18,999.-

VietnamVietjet AirV541935 ทัวร์เวียดนาม เมืองดานัง เมืองเว้ วัดเทียนหมู่  ตลาดดงบา  ลงเรือมังกรชมดนตรีเว้ พระราชวังเว้  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  ล่องเรือกระด้ง  ฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  บ้านโบราณ101 วัดกวางตุ้ง สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก ขึ้นกระเช้าสู่บานาฮิลล์  สะพานสีทอง  สวนสนุก สวนดอกไม้ฝรั่งเศส  นั่งรถราง วัดหลินอึ๋ง หาดมีเด ตลาดฮาน (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) พิเศษ...บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์

สายการบิน VIETJET AIR
วันเดินทาง:
29 สิงหาคม-1 กันยายน / 31 สิงหาคม-3 กันยายน 62 ราคา: 10,999.-

วันเดินทาง: 1-4, 10-13, 22-25 กันยายน / 29 กันยายน-2 ตุลาคม 62 ราคา: 10,999.-

วันเดินทาง: 1-4, 3-6, 8-11, 14-17 ตุลาคม 62 ราคา: 12,999.-

VietnamBangkok AirwaysV541936 ทัวร์เวียดนาม เมืองดานัง  สะพานมังกร ฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  ศาลเจ้าโบราณ  ล่องเรือกระด้ง  เมืองเว้  ร้านไม้ไผ่  วัดเทียนมู่  ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม พระราชวังเว้  ขึ้นกระเช้าสู่บานาฮิลล์  อุโมงค์เก็บไวน์  สวนดอกไม้ฝรั่งเศส  สะพานสีทอง สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค  วัดหลินอึ๋ง  หาดหมีเค  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  ตลาดฮาน พิเศษ...อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์ + พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน

สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
วันเดินทาง: 
4-7, 18-21 กันยายน 62 ราคา: 11,999.-
วันเดินทาง: 
5-8, 6-9, 12-15, 13-16, 19-22, 20-23, 26-29, 27-30 กันยายน 62 ราคา: 12,999.-

วันเดินทาง: 2-5, 9-12 ตุลาคม / 30 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 62 ราคา: 12,999.-
วันเดินทาง:
3-6, 4-7, 5-8, 10-13, 13-16, 17-20, 18-21, 19-22, 24-27, 25-28, 26-29 ตุลาคม / 31 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง:
11-14 ตุลาคม 62 ราคา: 16,999.-
วันเดินทาง:
12-15, 20-23, 21-24, 22-25, 23-26 ตุลาคม 62 ราคา: 15,999.-

วันเดินทาง: 1-4, 6-9, 8-11, 14-17, 15-18, 21-24 พฤศจิกายน / 28 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม / 29 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง:
13-16 พฤศจิกายน 62 ราคา: 12,999.-

วันเดินทาง: 1-4, 18-21, 19-22, 20-23, 21-24 ธันวาคม 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง:
2-5, 3-6, 4-7, 5-8, 7-10, 8-11, 9-12, 10-13, 11-14, 12-15, 13-16, 14-17, 22-25, 23-26 ธันวาคม 62 ราคา: 14,999.-
วันเดินทาง:
24-27, 25-28, 26-29 ธันวาคม 62 ราคา: 16,999.-
วันเดินทาง:
29 ธันวาคม-1 มกราคม / 30 ธันวาคม-2 มกราคม / 31 ธันวาคม-3 มกราคม 63 ราคา: 18,999.-