Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

VietnamVietjet AirV281821 ทัวร์เวียดนาม ท่าอากาศยานนอยไบ  เมืองฮานอย  เมืองซาปา  ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร หมู่บ้าน CAT CAT  SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน)  ตลาด LOVE MARKET เมืองฮานอย  วัดเจิ่นกว๊อก  ทะเลสาบคืนดาบ  วัดหงอกเซิน  ถนน 36 สาย  ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ จัตุรัสบาดิงห์  สุสานโฮจิมินห์ **บุฟเฟ่ต์นานาชาติที่ร้านอาหาร SEN** พักซาปา 2 คืน

สายการบิน VIETJET AIR
วันเดินทาง: 26-29 ตุลาคม 61 ราคา: 10,888.-
วันเดินทาง:
12-15, 13-16, 20-23 ตุลาคม 61 ราคา: 10,999.- (ปรับลดจาก 11,888.-)

วันเดินทาง:
1-4, 9-12, 15-18, 23-26 พฤสจิกายน / 29 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 61 ราคา: 10,888.-

วันเดินทาง: 14-17, 20-23 ธันวาคม 61 ราคา: 11,888.-
วันเดินทาง:
7-10, 8-11 ธันวาคม 61 ราคา: 12,888.-
วันเดินทาง:
28-31 ธันวาคม 61 ราคา: 13,888.-