Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

VietnamVietjet AirV281820 ทัวร์เวียดนาม ท่าอากาศยานแคท บา  ไฮฟอง  ฮานอย ซาปา  หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต  น้ำตกสีเงิน  LOVE MARKET  หุบเขาปากมังกร  ฮานอย  วัดหงอกเซิน  ทะเลสาบคืนดาบ  ถนน 36 สาย  จัตุรัสบาดิงห์  สุสานโฮจิมินห์ ท่าอากาศยานนอยไบ

สายการบิน VIETJET AIR
วันเดินทาง:
31 สิงหาคม-3 กันยายน 61 ราคา: 9,888.-

วันเดินทาง:
7-10, 14-17 กันยายน 61 ราคา: 9,888.-

วันเดินทาง:
12-15 ตุลาคม 61 ราคา: 12,888.-
วันเดินทาง:
19-22 ตุลาคม 61 ราคา: 11,888.-
วันเดินทาง:
26-29 ตุลาคม 61 ราคา: 10,888.-