Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

VietnamThai AirwaysV281817 ทัวร์เวียดนาม ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานนอยไบ  เมืองฮานอย  ลาวไก  เมืองซาปา  หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE  ตลาด LOVE MARKET ภูเขาฮามรอง  SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน)  กระเช้าไฟฟ้า  ยอดเขาฟานซิปัน  ตลาด LOVE MARKET เมืองซาปา  ชายแดนเวียดนาม จีน ตลาด COC LEU MARKET  เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก)  ถ้ำตามก๊ก  ล่องเรือกระจาด  ตลาดพื้นเมือง  วัดบายดิงห์ - เมืองฮานอย  ท่าอากาศยานนอยไบ

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
25-28 สิงหาคม 61 ราคา: 14,888.-
วันเดินทาง:
8-11, 22-25 กันยายน 61 ราคา: 14,888.-