Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

VietnamAir AsiaV281815 ทัวร์เวียดนาม ท่าอากาศยานนอยไบ  เมืองฮานอย  จัตุรัสบาดิงห์  สุสานโฮจิมินห์  ทำเนียบประธานาธิบดี  บ้านพักลุงโฮ  วัดเจดีย์เสาเดียว  เมืองซาปา  ตลาด LOVE MARKET หมู่บ้าน CAT CAT  หมู่บ้านตะวัน   SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) เมืองซาปา  ด่านชายแดนเวียดนามจีน  เมืองฮานอย  วัดหงอกเซิน  ถนน 36 สาย เมนูพิเศษ สุกี้หม้อไฟ

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง: 17-19, 24-26, 25-27 สิงหาคม 61 ราคา: 10,888.-
วันเดินทาง:
31 สิงหาคม-2 กันยายน 61 ราคา: 9,888.-

วันเดินทาง:
1-3, 7-9 กันยายน / 29 กันยายน-1 ตุลาคม 61 ราคา: 9,888.-
วันเดินทาง:
22-24 กันยายน 61 ราคา: 10,888.-

วันเดินทาง: 5-7 ตุลาคม 61 ราคา: 10,888.-

วันเดินทาง: 2-4, 10-12 พฤศจิกายน / 30 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 61 ราคา: 10,888.-

วันเดินทาง: 1-3, 15-17 ธันวาคม 61 ราคา: 11,888.-
วันเดินทาง: 
9-11 ธันวาคม 61 ราคา: 10,888.-
วันเดินทาง:
29-31 ธันวาคม 61 ราคา: 17,888.-
วันเดินทาง:
31 ธันวาคม-2 มกราคม 62 ราคา: 16,888.-