Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

VietnamThai Lion AirV281806 ทัวร์เวียดนาม ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานนอยไบ  เมืองฮานอย ลาวไก  เมืองซาปา  ภูเขาฮามรอง  ตลาด LOVE MARKET  หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE  SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน)  ทะเลสาบคืนดาบ  วัดหงอกเซิน  ถนน 36 สาย เมืองฮานอย  จัตุรัสบาดิงห์  สุสานโฮจิมินห์  ทำเนียบประธานาธิบดี  บ้านพักลุงโฮ  วัดเจดีย์เสาเดียว  เมืองฮาลอง ตลาดฮาลอง NIGHT MARKET  ฮาลอง เบย์  ถ้ำสวรรค์  เกาะไก่ชน  เมืองฮานอย

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: 24-27 สิงหาคม 61 ราคา: 7,999.- (ปรับลดจาก 12,888.-)
วันเดินทาง:
14-17, 21-24 กันยายน 61 ราคา: 12,888.-
วันเดินทาง:
5-8 ตุลาคม 61 ราคา: 13,888.-
วันเดินทาง:
19-22 ตุลาคม 61 ราคา: 14,888.-