Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

VietnamAir AsiaV281804 ทัวร์เวียดนาม ท่าอากาศยานดอนเมือง  ท่าอากาศยานนอยไบ  เมืองฮานอย  จัตุรัสบาดิงห์  สุสานโฮจิมินห์  ทำเนียบประธานาธิบดี  บ้านพักลุงโฮ  วัดเจดีย์เสาเดียว  เมืองซาปา  ตลาด LOVE MARKET หมู่บ้าน CAT CAT  SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน)  กระเช้าไฟฟ้า  เขาฟานซิปัน เมืองซาปา  ด่านชายแดนเวียดนามจีน  เมืองฮานอย  วัดหงอกเซิน  ถนน 36 สาย เมนูพิเศษ สุกี้หม้อไฟ

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง:
23-25 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 11,888.-

วันเดินทาง:
1-3, 16-18, 17-19, 23-25, 24-26 มีนาคม / 30 มีนาคม-1 เมษายน 61 ราคา: 11,888.-

วันเดินทาง: 5-7 เมษายน 61 ราคา: 12,888.-
วันเดินทาง:
14-16 เมษายน 61 ราคา: 15,888.-
วันเดินทาง:
15-17 เมษายน 61 ราคา: 14,888.-
วันเดินทาง:
16-18 เมษายน 61 ราคา: 11,888.-
วันเดินทาง:
29 เมษายน-1 พฤษภาคม 61 ราคา: 13,888.-

วันเดินทาง: 4-6 พฤษภาคม 61 ราคา: 12,888.-

วันเดินทาง: 8-10, 15-17, 22-24 มิถุนายน / 29 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 61 ราคา: 11,888.-
Download โปรแกรมทัวร์เวียดนาม