Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

VietnamAir AsiaV281803 ทัวร์เวียดนาม เมืองฮานอย ลาวไก เมืองซาปา หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE ตลาด LOVE MARKET  ภูเขาฮามรอง SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) กระเช้าไฟฟ้า ยอดเขาฟานซิปัน ตลาด LOVE MARKET เมืองซาปา ชายแดนเวียดนาม จีน ตลาด COC LEU MARKET เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) ถ้ำตามก๊ก ล่องเรือกระจาด ตลาดพื้นเมือง วัดบายดิงห์ เมืองฮานอย 

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง: 8-11, 15-18, 22-25 มีนาคม/ 29 มีนาคม-1 เมษายน 61 ราคา: 12,888.-

วันเดินทาง:
5-8, 6-9 เมษายน 61 ราคา: 13,888.-
วันเดินทาง:
15-18, 19-22, 26-29 เมษายน 61 ราคา: 12,888.-

วันเดินทาง:
3-6, 10-13, 24-27 พฤษภาคม/ 31 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 61 ราคา: 12,888.-

วันเดินทาง:
7-10, 14-17, 21-24 มิถุนายน/ 28 มิถุนายน-1 กรกฏาคม 61 ราคา: 12,888.-
Download โปรแกรมทัวร์เวียดนาม