Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์เวียดนามราคาถูกสุดๆ ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัท มุยเน่ ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน ขึ้นบาน่าฮิลท์ ครบสูตร Let's Go Vietnam Tour

รายการทัวร์ และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการทัวร์เวียดนาม ด้านล่างนี้

VietnamAir AsiaV281815 ทัวร์เวียดนาม ท่าอากาศยานนอยไบ  เมืองฮานอย  จัตุรัสบาดิงห์  สุสานโฮจิมินห์  ทำเนียบประธานาธิบดี  บ้านพักลุงโฮ  วัดเจดีย์เสาเดียว  เมืองซาปา  ตลาด LOVE MARKET หมู่บ้าน CAT CAT  หมู่บ้านตะวัน   SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) เมืองซาปา  ด่านชายแดนเวียดนามจีน  เมืองฮานอย  วัดหงอกเซิน  ถนน 36 สาย เมนูพิเศษ สุกี้หม้อไฟ

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง:
26-28 กรกฎาคม 62 ราคา: 7,999.- (ปรับลดจาก 10,999.-) 

วันเดินทาง:
2-4 สิงหาคม 62 ราคา: 9,999.-
วันเดินทาง: 
10-12 สิงหาคม 62 ราคา: 11,999.-
 

VietnamVietjet AirV281912 ทัวร์เวียดนาม สนามบินไฮฟอง   เมืองไฮฟอง  เมืองฮาลอง  ฮาลองไนท์ มาร์เก็ต  ท่าเรือโห่งไก  ล่องเรืออ่าวฮาลอง เบย์  ถ้ำนางฟ้า  เกาะไก่ชน  เมืองนิงห์บิงห์  ล่องเรือฮาลองบก  เมืองฮานอย  เมืองลาวไก  ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน  เมืองซาปา  หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต  น้ำตกสีเงิน  ภูเขาปากมังกร  ซาปาเลิฟ มาร์เก็ต  นั่งรถไฟชมเมืองซาปา  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน  เมืองฮานอย  สะพานแสงอาทิตย์  ทะเลสาบคืนดาว  วัดหงอกเซิน  ถนน 36 สาย  จัตุรัสบาดิงห์  สุสานโฮจิมินห์  สนามบินนอยไบ พิเศษ !! เมนูซีฟู๊ด+ไวน์แดงบนเรือ / เมนูสุกี้หม้อไฟ / บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN                   

สายการบิน VIETJET AIR
วันเดินทาง: 9-13 สิงหาคม 62 ราคา: 14,999.-

VietnamThai AirwaysV281924 ทัวร์เวียดนาม ท่าอากาศยานนอยไบ  เมืองฮานอย  เมืองลาวไก  เมืองซาปา  หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VILLAGE  ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ท  นั่งรถรางเมืองซาปา  ยอดเขาฟานซิปัน  กระเช้าไฟฟ้า  เมืองฮานอย  ถนน 36 สาย จัตุรัสบาดิงห์  สุสานโฮจิมินห์  เมืองนิงบิงห์  ล่องเรือนิงห์บิงห์ หรือ ฮาลองบก  เมืองฮาลอง  ตลาดฮาลอง ไนท์มาร์เก็ต  ฮาลอง เบย์  เมืองฮานอย  ท่าอากาศยานนอยไบ พิเศษ !! ทานซีฟู๊ดบนเรือ

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
12-15, 26-29 กันยายน 62 ราคา: 14,999.-
วันเดินทาง:
11-14 ตุลาคม 62 ราคา: 16,999.-
วันเดินทาง:
17-20 ตุลาคม 62 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง:
7-10, 21-24 พฤศจิกายน 62 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง:
12-15, 19-22 ธันวาคม 62 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง:
31 ธันวาคม-3 มกราคม 63 ราคา: 18,999.-
 

VietnamAir AsiaV281904 ทัวร์เวียดนาม ท่าอากาศยานนอยไบ  เมืองฮานอย  ลาวไก  เมืองซาปา  หมู่บ้านก๊าตก๊าต  ตลาดเลิฟมาร์เก็ต  ภูเขาฮามรอง  น้ำตกสีเงิน  กระเช้าไฟฟ้า  ยอดเขาฟานซิปัน  ชายแดนเวียดนาม+จีน  ตลาดก๊กเลี้ยว  เมืองนิงบิงห์ หรือฮาลองบก  ล่องเรือกระจาด  ตลาดพื้นเมือง  วัดบายดิงห์  เมืองฮานอย พิเศษ..เมนูสุกี้หม้อไฟ

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง:
14-17 กรกฎาคม 62 ราคา: 8,999.- (ปรับลดจาก 16,999.-)
วันเดินทาง:
2-5, 8-11 สิงหาคม 62 ราคา: 15,999.-
 

VietnamVietjet AirV281930 ทัวร์เวียดนาม สนามิบนนอยไบ  เมืองฮานอย  เมืองซาปา  นั่งรถไฟเมืองซาปา  กระเช้าไฟฟ้า  ยอดเขาฟานซิปัน  หมู่บ้านก๊าตก๊าต  น้ำตกสีเงิน  ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ต  เมืองฮานอย  วัดเจิ่นกว๊อก  ทะเลสาบคืนดาบ  วัดหงอกเซิน  ถนน 36 สาย  ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ  จัตุรัสบาดิงห์  สุสานโฮจิมินห์  สนามบินนอยไบ พิเศษ...เมนูสุกี้หม้อไฟ 

สายการบิน VIETJET AIR
วันเดินทาง:
22-25 สิงหาคม 62 ราคา: 10,999.- (รับ waiting list)

วันเดินทาง:
5-8, 19-22 กันยายน 62 ราคา: 11,999.-

วันเดินทาง: 
3-6, 4-7 ตุลาคม 62 ราคา: 11,999.-
วันเดินทาง: 
10-13, 11-14, 13-16, 17-20, 18-21, 24-27, 25-28 ตุลาคม / 31 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง: 
12-15 ตุลาคม 62 ราคา: 14,999.-

วันเดินทาง: 7-10, 8-11, 14-17 พฤศจิกายน / 28 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 62 ราคา: 12,999.-

วันเดินทาง: 
5-8, 12-15, 19-22 ธันวาคม 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง: 
7-10 ธันวาคม 62 ราคา: 14,999.- (รับ waiting list)
วันเดินทาง:
 26-29, 27-30 ธันวาคม 62 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง:
 28-31 ธันวาคม 62 ราคา: 17,999.-
 

VietnamVietjet AirV281931 ทัวร์เวียดนาม สนามบินไฮฟอง  เมืองไฮฟอง  เมืองฮาลอง  ฮาลองไนท์ มาร์เก็ต  ท่าเรือโห่งไก  ล่องเรืออ่าวฮาลอง เบย์  ถ้ำนางฟ้า  เกาะไก่ชน  เมืองนิงห์บิงห์  ล่องเรือฮาลองบก  เมืองฮานอย  เมืองลาวไก  ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน  เมืองซาปา  หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต  น้ำตกสีเงิน  ภูเขาปากมังกร  ซาปาเลิฟ มาร์เก็ต  นั่งรถไฟชมเมืองซาปา  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน  เมืองฮานอย  สะพานแสงอาทิตย์  ทะเลสาบคืนดาบ  วัดหงอกเซิน  ถนน 36 สาย  จัตุรัสบาดิงห์  สุสานโฮจิมินห์  สนามบินนอยไบ พิเศษ !! เมนูซีฟู๊ด+ไวน์แดง / เมนูสุกี้หม้อไฟ / บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN    

สายการบิน VIETJET AIR
วันเดินทาง:
 20-24 กันยายน 62 ราคา: 11,999.-

วันเดินทาง:
4-8 ตุลาคม 62 ราคา: 12,999.-
วันเดินทาง:
9-13, 18-22 ตุลาคม 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง:
25-29 ตุลาคม 62 ราคา: 13,999.-(รับ waiting list) 
วันเดินทาง:
11-15 ตุลาคม 62 ราคา: 14,999.-

วันเดินทาง: 8-12, 15-19 พฤศจิกายน / 29 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 62 ราคา: 13,999.-

วันเดินทาง:
 6-10, 13-17, 20-24 ธันวาคม 62 ราคา: 14,999.-
วันเดินทาง:
25-29 ธันวาคม 62 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง:
27-31 ธันวาคม 62 ราคา: 18,999.-
  

VietnamVietjet AirV281937 ทัวร์เวียดนาม สนามบินนอยไบ  เมืองฮานอย  เมืองฮวาบิงห์ เมืองมกโจว  น้ำตกได๋เย๋ม DAI YEM WATERFALL  ไร่ชารูปหัวใจ  สะพานแก้ว  สวนดอกไม้แฮปปี้แลนด์  เมืองนิงห์บิงห์  ล่องเรือนิงห์บิงห์ (ฮาลองบก)  วัดบายดิงห์ เมืองไฮฟอง  สนามบินแคทบี ที่พักระดับ 4 ดาว 1 คืน

สายการบิน VIETJET AIR
วันเดินทาง:
10-13, 13-16 ตุลาคม 62 ราคา: 10,999.-
วันเดินทาง:
17-20, 24-27 ตุลาคม 62 ราคา: 9,999.-

วันเดินทาง: 7-10 พฤศจิกายน 62 ราคา: 8,999.-
วันเดินทาง:
14-17, 21-24 พฤศจิกายน / 28 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 62 ราคา: 9,999.-

วันเดินทาง: 5-8 ธันวาคม 62 ราคา: 11,999.- (รับ waiting list)
วันเดินทาง:
12-15, 19-22 ธันวาคม 62 ราคา: 10,999.-
วันเดินทาง:
26-29 ธันวาคม 62 ราคา: 13,999.-

VietnamThai Lion AirV541926 ทัวร์เวียดนาม เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ)  เมืองนิงบิงห์  ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก  เมืองฮาลอง  ร้านยา  ฮาลองไนท์มาร์เก็ต เมืองฮาลอง  ล่องอ่าวฮาลองเบย์  ถ้ำนางฟ้า  หมู่บ้านชาวประมง  ร้านหยก  เมืองฮานอย  ทะเลสาบคืนดาบ  สะพานแสงอาทิตย์  วัดหงอกเซิน  โชว์หุ่นกระบอกน้ำ  จัตุรัสบาดิงห์  สุสานโฮจิมินห์  ทำเนียบประธานาธิบดี  บ้านพักลุงโฮ  วัดเจดีย์เสาเดียว  วัดเจิ่นกว๊อก  วิหารวรรณกรรม  ช้อปปิ้งถนน 36 สาย เมนูพิเศษ!!!เฝอเวียดนามอันลือชื่อ + อาหารซีฟู้ดบนเรือ+พิเศษไวน์แดง DALAT   

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: 19-21 กรกฎาคม 62 ราคา: 8,889.- (ประบลดจาก 9,989.-) 
วันเดินทาง: 23-25 กันยายน 62 ราคา: 9,989.-
วันเดินทาง: 7-9, 18-20 ตุลาคม 62 ราคา: 9,989.-
วันเดินทาง: 8-10, 25-27 พฤศจิกายน 62 ราคา: 9,989.-
 

VietnamThai Lion AirV541927 ทัวร์เวียดนาม เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ)  เมืองลาวไก  เมืองซาปา  น้ำตกสีเงิน  ตลาดซาปา  หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต  นั่งรถรางเมืองซาปา  นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน  เมืองลาวไก  เมืองฮานอย  ทะเลสาบคืนดาบ  สะพานแสงอาทิตย์  วัดหงอกเซิน  อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย  โชว์หุ่นกระบอกน้ำ เมนูพิเศษ...เฝอเวียดนามอันลือชื่อ + ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล & ไวน์แดง DALAT + เซนบุฟเฟ่ต์นานาชาติ

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: 17-19 กรกฎาคม 62 ราคา: 8,999.- (ปรับลดจาก 11,989.-)
วันเดินทาง: 24-26, 26-28 กรกฎาคม / 31 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 62 ราคา: 11,989.-

วันเดินทาง: 21-23, 28-30 สิงหาคม 62 ราคา: 9,989.-
วันเดินทาง:
7-9, 9-11 สิงหาคม 62 ราคา: 10,989.-
วันเดินทาง:
14-16 สิงหาคม 62 ราคา: 11,989.-

วันเดินทาง: 4-6, 13-15, 20-22, 27-29 กันยายน 62 ราคา: 11,989.-
วันเดินทาง:
9-11, 11-13, 18-20, 25-27 กันยายน / 30 กันยายน-2 ตุลาคม 62 ราคา: 10,989.-

วันเดินทาง: 2-4, 4-6, 9-11, 14-16, 16-18, 28-30 ตุลาคม / 30 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 62 ราคา: 12,989.-
วันเดินทาง:
11-13, 23-25 ตุลาคม 62 ราคา: 14,989.-

วันเดินทาง: 1-3, 6-8, 13-15, 15-17, 20-22, 22-24, 27-29 พฤศจิกายน / 29 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 62 ราคา: 12,989.-
 

VietnamThai Lion AirV541925 ทัวร์เวียดนาม เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ)  เมืองลาวไก  เมืองซาปา  หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต  น้ำตกสีเงิน  ตลาดซาปา นั่งรถรางเมืองซาปา  นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน  เมืองฮานอย  ช้อปปิ้งถนน36สาย  เมืองนิงบิงห์  ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก  ถ้ำตามก๊ก  เมืองฮาลอง  ร้านยา  ตลาดฮาลองไนท์มาเก็ต ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์  ถ้ำนางฟ้า  หมู่บ้านชาวประมง  เมืองฮานอย  ร้านหยก เมนูพิเศษ...ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวน์แดง DALAT และ อาหารซีฟู้ดบนเรือ+พิเศษไวน์แดง DALAT

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: 11-14, 25-28 สิงหาคม 62 ราคา: 12,999.- (ปรับลดจาก 13,989.-)

วันเดินทาง: 
1-4, 15-18 กันยายน 62 ราคา: 14,989.-

วันเดินทาง: 
25-28 ตุลาคม 62 ราคา: 13,989.-
วันเดินทาง: 
20-23 ตุลาคม 62 ราคา: 14,989.-

วันเดินทาง: 3-6, 10-14, 17-20 พฤศจิกายน 62 ราคา: 13,989.-
 

VietnamV541933 ทัวร์เวียดนาม เมืองฮานอย เมืองม๊กโจว หมู่บ้านเผ่าไทขาว สวนชาขันบันไดรูปหัวใจ สวนดอกไม้ HAPPY LAND น้ำตก DAI TEM สะพานแก้วรูปหัวใจ สวนสนโรแมนติก เมืองนิงห์บิงห์ วัดใหญ่ไบ่ดิงห์ ตลาดไนท์มาร์เก็ต ฮาลองบก กรุงฮานอย โรงละครฮานอย วัดเฉินก๊วก อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) ** รับฟรี เสื้อยืดเวียดนาม 1 ตัว**   

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง: 9-11 สิงหาคม 62 ราคา: 10,999.- (ปรับลดจาก 12,999.-)
วันเดินทาง: 
17-19, 23-25 สิงหาคม 62 ราคา: 10,999.- (ปรับลดจาก 11,999.-)
วันเดินทาง:
 30 สิงหาคม-1กันยายน 62 ราคา: 10,999.-

วันเดินทาง: 
6-8, 13-15, 28-30 กันยายน 62 ราคา: 11,999.-

วันเดินทาง: 
3-5, 4-6, 12-14, 17-19, 18-20, 19-21 ตุลาคม/ 30 ตุลาคม-1 พฤศจิการยน/ 31 ตุลาคม-2 พฤศจิการยน 62 ราคา: 12,999.-
วันเดินทาง:
 10-12, 11-13, 23-25, 24-26 ตุลาคม 62 ราคา: 13,999.-

วันเดินทาง:
 1-3, 6-8, 7-9, 14-16, 21-23, 28-30 พฤศจิกายน 62 ราคา: 12,999.-

วันเดินทาง:
4-6, 11-13, 12-14, 18-20, 19-21, 25-27, 26-28 ธันวาคม 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง:
31 ธันวาคม-2 มกราคม 63 ราคา: 16,999.-
วันเดินทาง:
1-3 มกราคม 63 ราคา: 15,999.-

VietnamAir AsiaV541934 ทัวร์เวียดนาม  เมืองลาวไก เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต น้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา เมืองซาปา นั่งรถรางเมืองซาปา นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน เมืองฮานอย ช้อปปิ้งถนน36สาย เมืองฮานอย เมืองนิงบิงห์ ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก ถ้ำตามก๊ก เมืองฮาลอง ร้านยา ตลาดฮาลองไนท์มาเก็ต ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์ ถ้ำนางฟ้า หมู่บ้านชาวประมง เมืองฮานอย ร้านหยก  พิเศษ!!!ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอลเมนู+อาหารซีฟู้ดบนเรือ+พิเศษไวน์แดง DALAT** รับฟรี เสื้อยืดเวียดนาม 1 ตัว**

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง: 
10-13, 11-14 สิงหาคม 62 ราคา: 13,999.- (ปรับลดจาก 14,999.-)

วันเดินทาง: 
12-15 กันยายน /28 กันยายน-1 ตุลาคม 62 ราคา: 12,999.-

วันเดินทาง:
 3-6, 5-8, 25-28 ตุลาคม/ 31 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง:
 11-14, 12-15, 13-16, 18-21, 19-22, 20-23 ตุลาคม 62 ราคา: 14,999.-

วันเดินทาง: 
15-18 พฤศจิกายน/ 29 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 62 ราคา: 13,999.-

วันเดินทาง: 
8-11, 25-28 ธันวาคม 62 ราคา: 14,999.-
วันเดินทาง: 
30 ธันวาคม-2 มกราคม/ 31 ธันวาคม-3 มกราคม 63 ราคา: 18,999.-

VietnamAir AsiaV281920 ทัวร์เวียดนาม เมืองดานัง  สะพานแห่งความรัก  สะพานมังกร ฮอยอัน  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  สะพานญี่ปุ่น  ศาลเจ้าโบราณ  บ้านเลขที่ 101  ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน  บานาฮิลล์  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค  สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE  กระเช้าไฟฟ้าบาน่าฮิลส์  โรงเก็บไวน์  สวนดอกไม้แห่งความรัก  เมืองเว้  ผ่านเส้นทางหายเวิน  พระราชวังเว้  ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม  วัดเทียนมู่  เมืองดานัง  วัดหลินอึ๋ง  หาดมีเค  ตลาดฮาน พิเศษ...อาหารแบบบุฟเฟ่ต์บนบาน่าฮิลล์ + พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน + ที่พักระดับ 4 ดาว

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง: เต็มกรุ๊ป
 ราคา: 9,999.- (ปรับลดจาก 13,999.-)
 

VietnamAir AsiaV281909 ทัวร์เวียดนาม เมืองดานัง  เมืองเว้  พระราชวังเว้  ตลาดดองบา  ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม   วัดเทียนมู่  เมืองดานัง  บาน่าฮิลส์  สะพานมือสีทอง (Golden Bridge)  สวนสนุก FANTASY PARK บาน่าฮิลส์  วัดหลินอึ๋ง  หาดหมีเคว  เมืองฮอยอัน– หมู่บ้านกั๊มทาน  ล่องเรือกระด้ง  จั่วฟุกเกี๋ยน  บ้านเลขที่ 101  สะพานญี่ปุ่น  สะพานมังกร เมืองดานัง  ตลาดฮานดานัง พิเศษ...อาหารบุฟเฟ่ต์เวียดนามบนบาน่าฮิลล์ + พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน / เมนูซีฟู้ด พิเศษ!! กุ้งมังกรท่านละ 1 ตัว 

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง: 8-11 สิงหาคม 62 ราคา: 11,999.- (ปรับลดจาก 14,999.-) 

VietnamVietjet AirV281919 ทัวร์เวียดนาม เมืองดานัง   นั่งกระเช้าไฟฟ้า  บาน่า ฮิลส์  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค   สะพานมือ  โรงเก็บไวน์  สวนดอกไม้แห่งความรัก   เมืองเว้  พระราชวังเว้  ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม วัดเทียนมู่  ฮอยอัน  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  สะพานญี่ปุ่น  ศาลเจ้าโบราณ  บ้านเลขที่ 101  ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน  เมืองดานัง  วัดหลินอึ๋ง เมืองดานัง  สะพานแห่งความรัก  สะพานมังกร  ตลาดฮาน พิเศษ...เมนูซีฟู๊ด และเมนูกุ้งมังกร + อาหารแบบบุฟเฟ่ต์บนบาน่าฮิลล์ + พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน

สายการบิน VIETJET AIR
วันเดินทาง: 15-18, 22-25, 23-26 สิงหาคม 62 ราคา: 12,999.-
วันเดินทาง:
9-12 สิงหาคม 62 ราคา: 13,999.-

วันเดินทาง: 5-8, 12-15, 26-29 กันยายน 62 ราคา: 12,999.-

วันเดินทาง: 1-4, 2-5, 8-11, 15-18 ตุลาคม 62 ราคา: 11,999.-
วันเดินทาง:
4-7, 5-8, 19-22, 21-24, 22-25, 27-30 ตุลาคม / 29 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 62 ราคา: 12,999.-
วันเดินทาง:
13-16 ตุลาคม 62 ราคา: 13,999.- (ปรับลดจาก 15,999.-)
 

VietnamBangkok AirwaysV281928 ทัวร์เวียดนาม สนามบินดานัง  เมืองดานัง  สะพานแห่งความรัก  สะพานมังกร ฮอยอัน  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  สะพานญี่ปุ่น  ศาลเจ้าโบราณ  บ้านเลขที่ 101  ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน  บานาฮิลล์  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค  สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE  กระเช้าไฟฟ้าบาน่าฮิลส์  โรงเก็บไวน์  สวนดอกไม้แห่งความรัก  เมืองเว้  ผ่านเส้นทางหายเวิน  พระราชวังเว้  ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม  วัดเทียนมู่  เมืองดานัง  วัดหลินอึ๋ง  หาดมีเค  ตลาดฮาน  สนามบินดานัง พิเศษ เมนูซีฟู๊ด+เมนูกุ้งมังกร / บุฟเฟ่ต์บนบาน่าฮิลล์ + พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน / ที่พักระดับ 4 ดาว 2 คืน

สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
วันเดินทาง: 15-18, 16-19, 22-25, 23-26 สิงหาคม / 29 สิงหาคม-1 กันยายน / 30 สิงหาคม-2 กันยายน 62 ราคา: 11,999.- (ปรับลดจาก 14,999.-)
วันเดินทาง:
9-12 สิงหาคม 62 ราคา: 15,999.-

วันเดินทาง: 5-8 กันยายน 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง:
6-9, 12-15, 13-16, 19-22, 20-23, 26-29, 27-30 กันยายน 62 ราคา: 14,999.-

วันเดินทาง: 3-6 ตุลาคม 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง:
4-7, 5-8, 10-13, 17-20, 18-21, 19-22, 20-23, 24-27, 25-28, 26-29 ตุลาคม / 31 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 62 ราคา: 14,999.-
วันเดินทาง:
10-13 ตุลาคม 62 ราคา: 14,999.-  (รับ waiting list )
วันเดินทาง:
11-14, 12-15 ตุลาคม 62 ราคา: 16,999.-
 

VietnamBangkok AirwaysV281939 ทัวร์เวียดนาม เมืองดานัง  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  บาน่า ฮิลส์  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค  สะพานมือ  โรงเก็บไวน์  สวนดอกไม้แห่งความรัก  เมืองเว้  พระราชวังเว้  ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม วัดเทียนมู่  ฮอยอัน  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  สะพานญี่ปุ่น  ศาลเจ้าโบราณ  บ้านเลขที่ 101  หมู่บ้านกั๊มทาน  ล่องเรือกระด้ง  วัดหลินอึ๋ง  เมืองดานัง  สะพานแห่งความรัก  สะพานมังกร  ตลาดฮาน พิเศษ !! เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบ่าน่าฮิลล์ + เมนูซีฟู๊ด และเมนูกุ้งมังกร / พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน / ที่พักระดับ 4 ดาว 2 คืน

สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
วันเดินทาง: 31 สิงหาคม-3 กันยายน 62 ราคา: 14,999.-

วันเดินทาง:
14-17 กันยายน / 28 กันยายน-1 ตุลาคม 62 ราคา: 12,999.-

วันเดินทาง: 5-8, 13-16 ตุลาคม 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง:
30 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 62 ราคา: 12,999.-

วันเดินทาง: 2-5, 6-9, 23-26 พฤศจิกายน / 30 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง: 
20-23 พฤศจิกายน 62 ราคา: 12,999.-

วันเดินทาง: 7-10, 8-11, 12-15, 13-16, 14-17, 20-23, 22-25 ธันวาคม 62 ราคา: 14,999.-
วันเดินทาง:
21-24 ธันวาคม 62 ราคา: 13,999.-

VietnamVietjet AirV281938 ทัวร์เวียดนาม เมืองดานัง  เมืองฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  บ้านเลขที่ 101  ศาลเจ้าโบราณ  ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน  หมูบ้านแกะลักหินอ่อน  เมืองดานัง  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  หลินอึ๋ง  หาดมีเค  นั่งกระเช้าสู่ บานาฮิลล์  สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE  สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค บานาฮิลส์  สะพานมือ  สวนดอกไม้  โรงเก็บไวน์ พิเศษ...เมนูซีฟู๊ด / เฝอเวียดนาม / เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์ + พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน

สายการบิน VIETJET AIR
วันเดินทาง: 
2-4 สิงหาคม 62 ราคา: 8,999.- (ปรับลดจาก 10,999.-) 
วันเดินทาง:
4-6 สิงหาคม 62 ราคา: 9,999.- 
วันเดินทาง:
 30 สิงหาคม-1 กันยายน 62 ราคา: 10,999.-

วันเดินทาง:
6-8, 28-30 กันยายน 62 ราคา: 10,999.-

วันเดินทาง: 4-6, 14-16, 15-17 ตุลาคม 62 ราคา: 10,999.-
วันเดินทาง:
18-20 ตุลาคม 62 ราคา: 11,999.-
วันเดินทาง:
13-15 ตุลาคม 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง:
21-23 ตุลาคม 62 ราคา: 14,999.- 

VietnamVietjet AirV281941 ทัวร์เวียดนาม ท่าอากาศยานดานัง  เมืองดานัง   เมืองเว้  พระราชวังเว้  ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม  ตลาดดองบา วัดเทียนมู่  ฮอยอัน  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  สะพานญี่ปุ่น  ศาลเจ้าโบราณ  บ้านเลขที่ 101  ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน วัดหลินอึ๋ง  สะพานแห่งความรัก  สะพานมังกร  กระเช้าไฟฟ้าบาน่าฮิลส์  บานาฮิลล์  สวนสนุก แฟนตาซีพาร์ค สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE  โรงเก็บไวน์  สวนดอกไม้แห่งความรัก  เมืองดานัง  ตลาดฮาน  ห้างล็อตเต้ มาร์ท  สนามบินดานัง พิเศษ ... เมนูซีฟู๊ด+กุ้งมังกรท่านละ 1 ตัว + บุฟเฟ่ต์นานาชาติ / เมนูอาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์ + พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน + ที่พักระดับ 4 ดาวทุกคืน

สายการบิน VIETJET AIR
วันเดินทาง:
29 ธันวาคม-1 มกราคม / 30 ธันวาคม-2 มกราคม 63 ราคา: 18,999.-

VietnamVietjet AirV541935 ทัวร์เวียดนาม เมืองดานัง เมืองเว้ วัดเทียนหมู่  ตลาดดงบา  ลงเรือมังกรชมดนตรีเว้ พระราชวังเว้  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  ล่องเรือกระด้ง  ฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  บ้านโบราณ101 วัดกวางตุ้ง สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก ขึ้นกระเช้าสู่บานาฮิลล์  สะพานสีทอง  สวนสนุก สวนดอกไม้ฝรั่งเศส  นั่งรถราง วัดหลินอึ๋ง หาดมีเด ตลาดฮาน (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) พิเศษ...บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์

สายการบิน VIETJET AIR
วันเดินทาง:
29 สิงหาคม-1 กันยายน / 31 สิงหาคม-3 กันยายน 62 ราคา: 10,999.-

วันเดินทาง: 1-4, 10-13, 22-25 กันยายน / 29 กันยายน-2 ตุลาคม 62 ราคา: 10,999.-

วันเดินทาง: 1-4, 3-6, 8-11, 14-17 ตุลาคม 62 ราคา: 12,999.-

VietnamBangkok AirwaysV541936 ทัวร์เวียดนาม เมืองดานัง  สะพานมังกร ฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  ศาลเจ้าโบราณ  ล่องเรือกระด้ง  เมืองเว้  ร้านไม้ไผ่  วัดเทียนมู่  ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม พระราชวังเว้  ขึ้นกระเช้าสู่บานาฮิลล์  อุโมงค์เก็บไวน์  สวนดอกไม้ฝรั่งเศส  สะพานสีทอง สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค  วัดหลินอึ๋ง  หาดหมีเค  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  ตลาดฮาน พิเศษ...อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์ + พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน

สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
วันเดินทาง: 
4-7, 18-21 กันยายน 62 ราคา: 11,999.-
วันเดินทาง: 
5-8, 6-9, 12-15, 13-16, 19-22, 20-23, 26-29, 27-30 กันยายน 62 ราคา: 12,999.-

วันเดินทาง: 2-5, 9-12 ตุลาคม / 30 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 62 ราคา: 12,999.-
วันเดินทาง:
3-6, 4-7, 5-8, 10-13, 13-16, 17-20, 18-21, 19-22, 24-27, 25-28, 26-29 ตุลาคม / 31 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง:
11-14 ตุลาคม 62 ราคา: 16,999.-
วันเดินทาง:
12-15, 20-23, 21-24, 22-25, 23-26 ตุลาคม 62 ราคา: 15,999.-

วันเดินทาง: 1-4, 6-9, 8-11, 14-17, 15-18, 21-24 พฤศจิกายน / 28 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม / 29 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง:
13-16 พฤศจิกายน 62 ราคา: 12,999.-

วันเดินทาง: 1-4, 18-21, 19-22, 20-23, 21-24 ธันวาคม 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง:
2-5, 3-6, 4-7, 5-8, 7-10, 8-11, 9-12, 10-13, 11-14, 12-15, 13-16, 14-17, 22-25, 23-26 ธันวาคม 62 ราคา: 14,999.-
วันเดินทาง:
24-27, 25-28, 26-29 ธันวาคม 62 ราคา: 16,999.-
วันเดินทาง:
29 ธันวาคม-1 มกราคม / 30 ธันวาคม-2 มกราคม / 31 ธันวาคม-3 มกราคม 63 ราคา: 18,999.-
 

VietnamAir AsiaV281940 ทัวร์เวียดนาม สนามบินไซง่อน  เมืองโฮจิมินห์  โบสถ์นอร์ทเทอดาม  ไปรษณีย์กลาง  เมืองมุยเน่  ทะเลทรายขาว  ทะเลทรายแดง  ลำธารนางฟ้า  เมืองดาลัด  ดาลัด ไนท์มาร์เก็ต วัดหลิงเฝือก  บ้านเพี้ยน  น้ำตกดาตันลา  วัดตั๊กลัม  สวนดอกไม้เมืองหนาว  เมื่องโฮจิมินห์  ตลาดเบ๋นถั่น  ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT พิเศษ เมนูบุฟเฟ่ต์ สไตล์เวียดนาม / ซีฟู๊ด + ที่พักระดับ 4 ดาว 2 คืน

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง:
26-29 กรกฎาคม 62 ราคา: 9,999.- (ปรับลดจาก 13,999.-)
วันเดินทาง:
2-5 สิงหาคม 62 ราคา: 11,999.-
วันเดินทาง:
8-11 สิงหาคม 62 ราคา: 12,999.-

VietnamVietjet AirV281922 ทัวร์เวียดนาม สนามบินเลียงเคือง  เมืองดาลัด  น้ำตกดาตันลา  โรลเลอร์โคสเตอร์  ตลาดไนท์ มาร์เก็ต  สวนดอกไฮเดรนเยีย  สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด  พระราชวังฤดูร้อน  บ้านเพี้ยน  สถานีรถไฟเก่า  วัดหลิงเฝือก  โบสถ์รูปไก่  ฟาร์มเลี้ยงชะมด

สายการบิน VIETJET AIR
วันเดินทาง: 20-22 กรกฎาคม 62 ราคา: 6,999.- (ปรับลดจาก 8,999.-)

วันเดินทาง: 3-5, 24-26 สิงหาคม / 31 สิงหาคม-2 กันยายน 62 ราคา: 8,999.-

วันเดินทาง: 14-16, 28-30 กันยายน 62 ราคา: 8,999.-
วันเดินทาง:
21-23 กันยายน 62 ราคา: 8,999.- (รับ waiting list)

วันเดินทาง: 5-7, 16-18, 19-21, 26-28 ตุลาคม 62 ราคา: 9,999.-
วันเดินทาง:
12-14 ตุลาคม 62 ราคา: 12,999.- 
 

VietnamVietjet AirV281921 ทัวร์เวียดนาม สนามบินเลียงเคือง  เมืองดาลัด  น้ำตกดาตันลา  โรลเลอร์โคสเตอร์  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  วัดตั๊กลัม  ตลาดไนท์ มาร์เก็ต  สวนดอกไฮเดรนเยีย  สวนดอกไม้เมืองหนาว  พระราชวังฤดูร้อน  บ้านเพี้ยน   สถานีรถไฟเก่า  วัดหลิงเฝือก  โบสถ์รูปไก่  ฟาร์มเลี้ยงชะมด  เมืองมุยเน่  ลำธารนางฟ้า ทะเลทรายแดง  ทะเลทรายขาว  กรุงโฮจิมินห์  โบสถ์นอเทรอดาม  ไปรษณีย์กลาง  ตลาดเบ๋นถั่น พิเศษ...เมนูซีฟู๊ด / บุฟเฟ่ต์ สไตล์เวียดนาม + ที่พักระดับ 4 ดาว 2 คืน

สายการบิน VIETJET AIR
วันเดินทาง: 26-29 กรกฎาคม 62 ราคา: 12,999.- (ปรับลดจาก 14,999.-)

วันเดินทาง: 9-12 สิงหาคม 62 ราคา: 13,999.-

วันเดินทาง:
27-30 กันยายน 62 ราคา: 11,999.-

วันเดินทาง: 4-7, 18-21, 25-28 ตุลาคม 62 ราคา: 12,999.-
วันเดินทาง:
11-14 ตุลาคม 62 ราคา: 14,999.-
 

VietnamVietjet AirV281929 ทัวร์เวียดนาม สนามบินเลียงเคือง  เมืองดาลัด  เมืองมุยเน่  ลำธารนางฟ้า  ทะเลทรายแดง  จุดชมวิวหมู่บ้านชาวประมง เมืองมุยเน่  ทะเลทรายขาว  เมืองดาลัด  น้ำตกดาตันลา  รถรางชมวิวโรลเลอร์โคสเตอร์  สวนดอกไฮเดรนเยีย  นั่งกระเช้าชมเมือง  วัดตั๊กลัม  ตลาดไนท์มาร์เก็ต  สวนดอกไม้เมืองหนาว  ฟาร์มชะมด พัก ร.ร 5 ดาวท้องถิ่น 1 คืน

สายการบิน VIETJET AIR
วันเดินทาง: 9-11 สิงหาคม 62 ราคา: 8,999.- (ปรับลดจาก 9,999.-)
วันเดินทาง:
16-18 สิงหาคม 62 ราคา: 8,999.-
วันเดินทาง:
30 สิงหาคม-1 กันยายน 62 ราคา: 8,999.-(รับ waiting list)

วันเดินทาง: 27-29 กันยายน 62 ราคา: 8,999.-

วันเดินทาง: 11-13 ตุลาคม 62 ราคา: 10,999.-
วันเดินทาง:
25-27 ตุลาคม 62 ราคา: 9,999.-
 

VietnamAir AsiaV541932 ทัวร์เวียดนาม  เมืองดาลัด น้ำตกดาทันลา ตลาดดาลัด สวนดอกไม้เมืองหนาว พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได๋ นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม วัดหลิงเฝือก ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย CRAZY HOUSE เมืองญาจาง วัดลองเซิน ปราสาทโพนคร VINPEARL LAND ตลาดไนท์มาร์เก็ต พิเศษ!!!เซนบุฟเฟ่ต์นานาชาติ+ชิมไวน์แดง DALAT +สุกี้หม้อไฟ+เฝอเวียดนามอันลือชื่อ ** รับฟรี เสื้อยืดเวียดนาม 1 ตัว**

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง: 
9-12, 11-14 สิงหาคม 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง: 
16-19, 23-26 สิงหาคม 62 ราคา: 12,999.-

วันเดินทาง: 
6-9, 13-16, 20-23, 27-30 กันยายน 62 ราคา: 12,999.-
วันเดินทาง: 
29 กันยายน-2 ตุลาคม 62 ราคา: 11,999.-

วันเดินทาง: 
4-7, 6-9, 18-21 ตุลาคม 62 ราคา: 12,999.-
วันเดินทาง:
 11-14, 13-16, 20-23 ตุลาคม 62 ราคา: 13,999.-