TurkeyTurkish AirlinesTK541931 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล  บินภายในสู่เมืองไกเซรี่  คัปปาโดเกีย ทะเลสาบเกลือ คัปปาโดเกีย ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมือง (ไม่รวมค่าขึ้น) นครใต้ดิน  พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า  หุบเขาอุซิซาร์  โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ   ระบำ Belly Dance  เมืองคอนย่า  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า  ปามุคคาเล่   ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  เมืองโบราณเอฟฟิซุส  เมืองคูซาดาซี ร้านเครื่องหนัง  ม้าไม้เมืองทรอย  นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม  อะโครโปลิส  ชานัคคาเล่  อิสตันบูล  พระราชวังโดลมาบาห์เช  ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส   Blue Mosque  วิหารฮาเจีย โซเฟีย  อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน บินตรง + บินภายใน 1 ขาไม่เหนื่อย / ที่พักระดับ 4 ดาว + นอน ร.ร.ถ้ำจำลอง 1 คืน    

สายการบิน TURKISH AIRLIINES
วันเดินทาง: 6-13 กันยายน 62 ราคา: 31,999.-
วันเดินทาง:
27 กันยายน-4 ตุลาคม 62 ราคา: 33,999.-