Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TurkeyTK541839 ทัวร์ตุรกี  สนามบินกรุงเคียฟ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)  สนามบินอังการ่า  อังการ่า   คัปปาโดเกีย  นครใต้ดิน  พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่  โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ  ระบำ Belly Dance  ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองตัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น)  คอนย่า  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า  ปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  เมืองโบราณเอฟฟิซุส  บ้านพระแม่มารี  ร้านเครื่องหนัง  เมืองคูซาดาซี ม้าไม้เมืองทรอย  นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม  อะโครโปลิส  ชานัคคาเล่ อิสตันบูล  Blue Mosque  ฮิปโปโดรม วิหารฮาเจีย โซเฟีย  ล่องช่องแคบบอสฟอรัส  สไปซ์ มาเก็ต นอน ร.ร. ถ้ำ 1 คืน + ที่พักระดับ 4 ดาว / เข้าทางอังการ่า ออกอิสตันบูล

สายการบิน UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES
วันเดินทาง: 28 ธันวาคม-4 มกราคม 62 (เต็มกรุ๊ป) ราคา: 35,900.-