Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TurkeyTurkish AirlinesTK401819 ทัวร์ตุรกี ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน เซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ ช้อปปิ้งแบรนด์เนม ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ ช้อปปิ้งตลาด สไปซ์ เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้เมืองทรอย วิหารอะโครโปลิส เมืองคูซาดาซึ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองปามุคคา เมืองอันตาเลีย เมืองอันตาเลีย เมืองคอนย่า เมืองคัปปาโดเกีย โชว์ระบำหน้าท้อง นครใต้ดินไคมัคลึ ชมเมืองคัปปาโดเกีย บินตรง+บินภายใน 1 ครั้ง // พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 6 คืน+ พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง:
14-23 ตุลาคม 61 ราคา: 49,900.-