Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

 ทัวร์ตุรกี ราคาถูก เป็นดินแดน 2 ทวีป อยู่ทั้งยุโรป และเอเชีย ขึ้นบอลลูนชมความงามเมืองคัปปาโดเกีย

รายการทัวร์ตุรกี และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ด้านล่างนี้

TurkeyTurkish AirlinesTK281911 ทัวร์ตุรกี เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี เมืองอังการ่า สุสานอตาเติร์ก เมืองคัปปาโดเจีย เมืองใต้ดิน เมืองเกอราเม่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง หุบเขาอุซิซาร์ โรงงานทอพรม โรงงานเซรามิก โรงงานเครื่องประดับ เมืองคัปปาโดเจีย เมืองคอนย่า ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองคูซาดาซี โรงงานผลิตเครื่องหนัง เมืองคูซาดาซี เมืองเอฟฟิซุส ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ หอสมุดเซลซุส เมืองชานัคคาเล่ เมืองโบราณเปอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส วิหารโอลิมเปียน เซอุส โรงละครอะโครโปลิส วิหารเอสเคลปิออน  เมืองชานัคคาเล่ เมืองทรอย ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ท่าเรือกัลป์ลิโพลี นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล เมืองอิสตันบูล ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ จัตุรัสทักษิม เมืองอิสตันบูล ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาห์เช สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม วิหารเซนต์โซเฟีย สไปซ์บาซาร์ ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) นอน ร.ร.ถ้ำจำลอง 1 คืน / ที่พักระดับ 4 ดาวท้องถิ่น

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง:
22-30 มกราคม 62 ราคา: 28,999.-
วันเดินทาง: 2-10, 3-11, 8-16, 9-17, 10-18, 14-22, 20-28 กุมภาพันธ์ / 21 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม / 22 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม / 23 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม / 24 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม / 27 กุมภาพันธ์-7 มีนาคม / 28 กุมภาพันธ์-8 มีนาคม 62 ราคา: 28,999.-

TurkeyTurkish AirlinesTK541909 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล กรุงทรอย ม้าไม้เมืองทรอย  ชานัคคาเล่  นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม เมืองโบราณเอฟฟิซุส  บ้านพระแม่มารี  เมืองคูซาดาซี  ร้านเครื่องหนัง ปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส คอนย่า  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า  เมืองคัปปาโดเกีย  ระบำหน้าท้อง ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขั้น) นครใต้ดิน  พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า  หุบเขาอุซิซาร์  โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ   เมืองอังการ่า อิสตันบูล  พระราชวังโดลมาบาห์เช  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส BLUE MOSQUE  วิหารฮาเจีย โซเฟีย  อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน  สไปซ์ มาเก็ต (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) นอน ร.ร.ถ้ำจำลอง 1 คืน / ที่พักระดับ 4 ดาวท้องถิ่น

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง: 30 มกราคม-7 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 30,900.-

TurkeyEtihad AirwaysTK541901 ทัวร์ตุรกี สนามบินอาบูดาบี (แวะเปลี่ยนเครื่อง)  อิสตันบูล  Blue Mosque  วิหารฮาเจีย โซเฟีย  อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน เมืองทรอย ม้าไม้เมืองทรอย  ชานัคคาเล่  นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม  อะโครโปลิส   เมืองโบราณเอฟฟิซุส  บ้านพระแม่มารี  เมืองคูซาดาซี  ร้านเครื่องหนัง  ปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส คอนย่า  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองคัปปาโดเกีย  ระบำหน้าท้อง ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น) นครใต้ดิน  พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า  หุบเขาอุซิซาร์  โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ   เมืองอังการ่า    อิสตันบูล  พระราชวังโดลมาบาห์เช  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส  สไปซ์มาเกต พิเศษ..นอน ร.ร. ถ้ำ 1 คืน / ที่พักระดับ 4 ดาวท้องถิ่น

สายการบิน ETIHAD AIRWAYS
วันเดินทาง: 6-15 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 29,999.-
วันเดินทาง:
10-19, 19-28 มีนาคม 62 ราคา: 30,999.-
                                                                                   

TurkeyTurkish AirlinesTK401904 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ ช้อปปิ้ง สไปซ์ มาร์เก็ต เมืองอีเซียบัท  เมืองชานัคคาเล่ กรุงทรอย ม้าไม้แห่งกรุงทรอย เมืองเปอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส เมืองคูซาดาซึ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองปามุคคาเล่ เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ขึ้นบอลลูน (ไม่รวมค่าขึ้น) นครใต้ดินไคมัคลึ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่ เข้าชมบ้านของมนุษย์ถ้ำ ช้อปปิ้งโรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค บินตรง + บินภายใน 1 ครั้ง / พักโรงแรม ระดับท้องถิ่น 5 ดาว 4 คืน / พักโรงแรม ตกแต่ง สไตล์ถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง: 9-16 กุมภาพันธ์ / 23 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม / 24 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 62 ราคา: 36,900.-
วันเดินทาง:
2-9, 8-15, 9-16, 15-22, 16-23, 17-24 มีนาคม 62 ราคา: 37,900.-

TurkeyTurkish AirlinesTK401905 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ พระราชวังโดลมาบาเช่ เมืองบูร์ซ่า มัสยิดสีเขียว ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม เมืองอิซเมียร์ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส ช้อปปิ้งโรงงานทำเครื่องหนัง ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) เมืองคอนย่า เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลี ช้อปปิ้ง พิพิธภัณฑ์พรมเปอร์เซีย โชว์ระบำหน้าท้อง ทัวร์ขึ้นบอลลูน (ไม่รวมค่าขึ้น) ชมเมืองคัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ชมโรงงานเพชร และโรงงานเซรามิค กรุงอังคาร่า ทะเลสาบเกลือ กรุงอิสตันบูล ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ พิเศษ !! พัก โรงแรมถ้ำ ที่ คัปปาโดเกีย

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง: 2-9, 9-16, 10-17, 16-23, 17-24, 23-30, 24-31 มีนาคม 62 ราคา: 33,900.-

TurkeyTurkish AirlinesTK541906 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล(ตุรกี)  ม้าไม้เมืองทรอย  ชานัคคาเล่  นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม  เมืองโบราณเอฟฟิซุส  บ้านพระแม่มารี  เมืองคูซาดาซี  ร้านเครื่องหนัง   ปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส คอนย่า  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า  เมืองคัปปาโดเกีย  ระบำหน้าท้อง ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น) นครใต้ดิน  พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า  หุบเขาอุซิซาร์  โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ  เมืองอังการ่า อิสตันบูล  พระราชวังโดลมาบาห์เช  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส BLUE MOSQUE  วิหารฮาเจีย โซเฟีย  อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน  สไปซ์ มาเก็ต (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) ที่พักระดับ 5 ดาวท้องถิ่น + พัก ร.ร. ถ้ำ 1 คืน

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง: 13-21 กุมภาพันธ์ / 27 กุมภาพันธ์-7 มีนาคม 62 ราคา: 33,900.-
วันเดินทาง:
13-21 มีนาคม 62 ราคา: 33,900.-
วันเดินทาง:
3-11 เมษายน 62 ราคา: 34,900.-
                 

TurkeyTurkish AirlinesTK281908 ทัวร์ตุรกี เมืองอิสตันบูล  เมืองอังการ่า  สุสานอตาเติร์ก  เมืองคัปปาโดเจีย  เมืองใต้ดิน  เมืองเกอราเม่  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่  หุบเขาอุซิซาร์  โรงงานทอพรม  โรงงานเซรามิก  โรงงานเครื่องประดับ เมืองคัปปาโดเจีย ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเจีย (ไม่รวมค่าขึ้น) เมืองคอนย่า  ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า -เมืองปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  เมืองคูซาดาซี  โรงงานผลิตเครื่องหนัง  เมืองเอฟฟิซุส  ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ  หอสมุดเซลซุส  เมืองชานัคคาเล่  นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอร์กามัม  วิหารอะโครโปลิส  วิหารโอลิมเปียน เซอุส  โรงละครอะโครโปลิส  วิหารเอสเคลปิออน เมืองชานัคคาเล่  เมืองทรอย  เมืองโบราณทรอย  ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย  ท่าเรือกัลป์ลิโพลี  นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล  เมืองอิสตันบูล  พระราชวังโดลมาบาห์เช  ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส เมืองอิสตันบูล  สุเหร่าสีน้ำเงิน  ฮิปโปโดรม  วิหารเซนต์โซเฟีย  สไปซ์บาซาร์  ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) ที่พักระดับ 4 ดาว + พัก ร.ร. ถ้ำ 1 คืน + Free wifi on bus

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง: 25 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 31,999.-

วันเดินทาง:
20-28 กุมภาพันธ์ / 21 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม / 22 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม / 23 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม / 24 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม / 27 กุมภาพันธ์-7 มีนาคม / 28 กุมภาพันธ์-8 มีนาคม 62 ราคา: 31,999.-

วันเดินทาง: 7-15 มีนาคม 62 ราคา: 30,999.-
วันเดินทาง:
9-17, 10-18, 13-21, 14-22, 15-23, 16-24, 17-25, 20-28, 21-29, 22-30, 23-31 มีนาคม 62 ราคา: 31,999.-
วันเดินทาง:
24 มีนาคม-1 เมษายน / 27 มีนาคม-4 เมษายน / 28 มีนาคม-5 เมษายน / 29 มีนาคม-6 เมษายน / 30 มีนาคม-7 เมษายน / 31 มีนาคม-8 เมษายน 62 ราคา: 32,999.- 

TurkeyTurkish AirlinesTK541907 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล(ตุรกี)  ม้าไม้เมืองทรอย  ชานัคคาเล่  นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม  เมืองโบราณเอฟฟิซุส  บ้านพระแม่มารี  เมืองคูซาดาซี  ร้านเครื่องหนัง ปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส อันตาเลีย  ฮิดิร์ลิค ทาวเวอร์  ท่าเรือโบราณ  ล่องเรือชมความงามของริเวียร่าแห่งตุรกี คอนย่า  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า  เมืองคัปปาโดเกีย  ระบำหน้าท้อง ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น) นครใต้ดิน  พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า  หุบเขาอุซิซาร์  โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ   เมืองอังการ่า สุสานอตาเติร์ก  อิสตันบูล  พระราชวังโดลมาบาห์เช  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส BLUE MOSQUE  วิหารฮาเจีย โซเฟีย  อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน  สไปซ์ มาเก็ต (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) ที่พักระดับ 5 ดาวท้องถิ่น + พัก ร.ร.ถ้ำ 1 คืน

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง:
18-27 มกราคม 62 ราคา: 34,900.-
วันเดินทาง:
14-23 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 35,900.-
วันเดินทาง:
23 มีนาคม-1 เมษายน 62 ราคา: 35,900.-
 

TurkeyTurkish AirlinesTK401903 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน เซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ พระราชวังโดลมาบาชเช่ ช้อปปิ้ง Istinye Park ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ช้อปปิ้งตลาด สไปซ์ เมืองอีเซียบัท  เมืองชานัคคาเล่ กรุงทรอย ม้าไม้แห่งกรุงทรอย เมืองเปอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส เมืองคูซาดาซึ เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองอันตาเลีย ฮิดิร์ลิค ทาวเวอร์ ประตูเฮเดรียน ท่าเรือโบราณ ล่องเรือชมความงามของอ่าวที่เป็นส่วนหนึ่งของทะเลเมดิเตอร์เนี่ยน เจ้าของสมญานาม “ริเวียร่าแห่งตุรกี” เมืองแอสเพนโดส Roman Theater เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลานา เมืองคัปปาโดเกีย เข้าชม Caravansarine พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ระบำหน้าท้อง ทัวร์ขึ้นบอลลูน (ไม่รวมค่าขึ้น) นครใต้ดินไคมัคลี  ชมเมืองคัปปาโดเกีย บินตรง+บินภายใน 1 ครั้ง / พักโรงแรม ระดับท้องถิ่น 5 ดาว 6 คืน / พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง: 8-17, 22-31 มีนาคม 62 ราคา: 49,900.-
วันเดินทาง:
29 มีนาคม-7 เมษายน 62 ราคา: 50,900.-

TurkeyTurkish AirlinesTK401902 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล เมืองโบราณเอฟฟิซุส อิซเมียร์ ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย อันตาเลีย ฮิดิร์ลิค ทาวเวอร์ ประตูเฮเดรียน ท่าเรือโบราณ ล่องเรือชมความงามของอ่าวที่เป็นส่วนหนึ่งของทะเลเมดิเตอร์เนี่ยน เจ้าของสมญานาม “ริเวียร่าแห่งตุรกี" เมืองคัปปาโดเกีย ชม Caravansarine นครใต้ดินไคมัคลี ชมระบำหน้าท้อง ทัวร์ขึ้นบอลลูน (ไม่รวมค่าขึ้น) พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่  อิสตันบูล ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ ทักซิม สแควร์ บินตรง + บินภายใน 2 ครั้ง ไม่เหนื่อย / พักโรงแรม ระดับ 5 ดาวท้องถิ่น 4 คืน / พัก โรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ ที่ คัปปาโดเกีย 1 คืน

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง:
10-17, 13-20 เมษายน 62 ราคา: 49,900.-

TurkeyTurkish AirlinesTK281840 ทัวร์ตุรกี ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี เมืองอังการ่า สุสานอตาเติร์ก เมืองอังการ่า เมืองคัปปาโดเจีย เมืองใต้ดิน เมืองเกอราเม่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ หุบเขาอุซิซาร์ โรงงานทอพรม โรงงานเซรามิก โรงงานเครื่องประดับ ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง เมืองคัปปาโดเจีย เมืองคอนย่า ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองปามุคคาเล่ เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองคูซาดาซี โรงงานผลิตเครื่องหนัง เมืองคูซาดาซี เมืองเอฟฟิซุส ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ หอสมุดเซลซุส เมืองชานัคคาเล่ นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส วิหารโอลิมเปียน เซอุส โรงละครอะโครโปลิส วิหารเอสเคลปิออน เมืองชานัคคาเล่ เมืองทรอย ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ท่าเรือกัลป์ลิโพลี นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล เมืองอิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ตลาดสไปซ์ บาซาร์ เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม วิหารเซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน สไปซ์บาซาร์ ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พัก ร.ร.ถ้ำ 1 คืน 

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง: 
เต็มกรุ๊ป ราคา: 39,999.-