Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

 ทัวร์ตุรกี ราคาถูก เป็นดินแดน 2 ทวีป อยู่ทั้งยุโรป และเอเชีย ขึ้นบอลลูนชมความงามเมืองคัปปาโดเกีย

รายการทัวร์ตุรกี และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ด้านล่างนี้

Turkey
qatarTK281841 ทัวร์ตุรกี
เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ ท่าอากาศยานนานาชาติอังการา เอเซนโบก้า เมืองอังการา ประเทศตุรกี เมืองอังการา สุสานอตาเติร์ก เมืองอังการา เมืองคัปปาโดเจีย เมืองเกอราเม่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ เมืองใต้ดิน หุบเขาอุซิซาร์ โรงงานทอพรม โรงงานเซรามิค โรงงานเครื่องประดับ เมืองคัปปาโดเจีย เมืองคอนย่า ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองปามุคคาเล่ เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองคูซาดาซึ โรงงานผลิตเครื่องหนัง เมืองคูซาดาซี เมืองโบราณเอฟฟิซุส ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ หอสมุดเซลซุส เมืองชานัคคาเล่  เมืองชานัคคาเล่ นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองโบราณเปอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส วิหารโอลิมเปียน เซอุส โรงละครอะโครโปลิส วิหารเอสเคลปิออน เมืองทรอย เมืองโบราณทรอย ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ท่าเรือกัลป์ลิโพลี นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากผ่านช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล เมืองอิสตันบูล ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ จัตุรัสทักษิม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม วิหารเซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน ตลาดแกรนด์ บาร์ซ่า   เมืองอิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาห์เช่ ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ ตลาดสไปซ์ บาซาร์ ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) อิสตันบูล 2 คืน

สายการบิน Qatar Airways
วันเดินทาง: 10-19 ธันวาคม 61 ราคา: 29,999.-      
วันเดินทาง: 7-16, 9-18, 21-30 มกราคม 62 ราคา: 31,999.-  

TurkeyTurkish AirlinesTK281840 ทัวร์ตุรกี ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี เมืองอังการ่า สุสานอตาเติร์ก เมืองอังการ่า เมืองคัปปาโดเจีย เมืองใต้ดิน เมืองเกอราเม่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ หุบเขาอุซิซาร์ โรงงานทอพรม โรงงานเซรามิก โรงงานเครื่องประดับ ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง เมืองคัปปาโดเจีย เมืองคอนย่า ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองปามุคคาเล่ เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองคูซาดาซี โรงงานผลิตเครื่องหนัง เมืองคูซาดาซี เมืองเอฟฟิซุส ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ หอสมุดเซลซุส เมืองชานัคคาเล่ นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส วิหารโอลิมเปียน เซอุส โรงละครอะโครโปลิส วิหารเอสเคลปิออน เมืองชานัคคาเล่ เมืองทรอย ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ท่าเรือกัลป์ลิโพลี นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล เมืองอิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ตลาดสไปซ์ บาซาร์ เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม วิหารเซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน สไปซ์บาซาร์ ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พัก ร.ร.ถ้ำ 1 คืน 

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง:
28 ธันวาคม-5 มกราคม 62 ราคา: 39,999.-

TurkeyTurkish AirlinesTK281835 ทัวร์ตุรกี เมืองอิสตันบูล  เมืองอังการ่า  สุสานอตาเติร์ก  เมืองคัปปาโดเจีย  เมืองใต้ดิน  เมืองเกอราเม่  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่  หุบเขาอุซิซาร์  โรงงานทอพรม  โรงงานเซรามิก  โรงงานเครื่องประดับ เมืองคัปปาโดเจีย (ขึ้นบอลลูน หรือรถจี๊ปทัวร์ ไม่รวมค่าใช้จ่าย)  เมืองคอนย่า  ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า  เมืองปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  เมืองคูซาดาซี  โรงงานผลิตเครื่องหนัง    เมืองเอฟฟิซุส  ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ  หอสมุดเซลซุส  เมืองชานัคคาเล่  นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอร์กามัม  วิหารอะโครโปลิส  วิหารโอลิมเปียน เซอุส  โรงละครอะโครโปลิส  วิหารเอสเคลปิออน  เมืองทรอย  เมืองโบราณทรอย  ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย  ท่าเรือกัลป์ลิโพลี  นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล  เมืองอิสตันบูล  พระราชวังโดลมาบาห์เช  ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส  สุเหร่าสีน้ำเงิน  ฮิปโปโดรม  วิหารเซนต์โซเฟีย  สไปซ์บาซาร์  ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พัก ร.ร.ถ้ำ 1 คืน / นั่งกระเช้าชมเมืองโบราณเปอร์กามัม + ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง:
25 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม / 27 พฤศจิกายน-5 ธันวาคม 61 ราคา: 31,999.-
 

TurkeyTurkish AirlinesTK281833 ทัวร์ตุรกี เมืองอิสตันบูล เมืองอังการ่า  สุสานอตาเติร์ก  เมืองคัปปาโดเจีย  เมืองใต้ดิน  เมืองเกอราเม่  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่  หุบเขาอุซิซาร์  โรงงานทอพรม  โรงงานเซรามิก  โรงงานเครื่องประดับ  โชว์ระบำหน้าท้อง เมืองคัปปาโดเจีย ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเจีย (ไม่รวมค่าขึ้น)  เมืองคอนย่า  ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า  เมืองปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  เมืองคูซาดาซี  โรงงานผลิตเครื่องหนัง  เมืองเอฟฟิซุส  ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ  หอสมุดเซลซุส  เมืองชานัคคาเล่  นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอร์กามัม  วิหารอะโครโปลิส  วิหารโอลิมเปียน เซอุส  โรงละครอะโครโปลิส  วิหารเอสเคลปิออน  เมืองทรอย  ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย  ท่าเรือกัลป์ลิโพลี  นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล  เมืองอิสตันบูล  พระราชวังโดลมาบาห์เช  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส  สุเหร่าสีน้ำเงิน  ฮิปโปโดรม  วิหารเซนต์โซเฟีย  สไปซ์บาซาร์  ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ)  พัก ร.ร. ถ้ำ 1 คืน

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง:
29 พฤศจิกายน-7 ธันวาคม 61 ราคา: 33,999.-

วันเดินทาง: 9-17, 10-18, 13-21, 16-24 ธันวาคม 61 ราคา: 35,999.-
วันเดินทาง:
2-10, 7-15 ธันวาคม 61 ราคา: 36,999.-
 

TurkeyTurkish AirlinesTK541834 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล (ตุรกี)  ม้าไม้เมืองทรอย  ชานัคคาเล่  นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม  เมืองโบราณเอฟฟิซุส  บ้านพระแม่มารี  เมืองคูซาดาซี  ร้านเครื่องหนัง   ปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส   อันตาเลีย  ฮิดิร์ลิค ทาวเวอร์  ท่าเรือโบราณ  ล่องเรือชมความงามของริเวียร่าแห่งตุรกี  คอนย่า  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า  เมืองคัปปาโดเกีย  ระบำหน้าท้อง   นครใต้ดิน  พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่  หุบเขาอุซิซาร์  โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ  เมืองอังการ่า สุสานอตาเติร์ก  อิสตันบูล  พระราชวังโดลมาบาห์เช  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส  Blue Mosque  วิหารฮาเจีย โซเฟีย  อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน  สไปซ์ มาเก็ต  พัก ร.ร. ถ้ำ 1 คืน

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง: 29 พฤศจิกายน-8 ธันวาคม 61 ราคา: 33,900.- (ปรับลดจาก 35,900.-)      

วันเดินทาง: 2-11 ธันวาคม 61 ราคา: 36,900.-  
วันเดินทาง: 
3-12, 4-13, 5-14 ธันวาคม 61 ราคา: 35,900.-  
                                                 

TurkeyTurkish AirlinesTK401818 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล อิซเมียร์ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส ช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง ปามุคคาเล่ อันตาเลีย เมืองอันตาเลีย ฮิดิร์ลิค ทาวเวอร์ ประตูเฮเดรียน ท่าเรือโบราณ ล่องเรือชมความงามของอ่าวที่เป็นส่วนหนึ่งของทะเลเมดิเตอร์เนี่ยน Mediteranian Boat Trip เจ้าของสมญานาม “ริเวียร่าแห่งตุรกี" เมืองคัปปาโดเกีย คัปปาโดเกีย เข้าชม Caravansarine นครใต้ดินไคมัคลี โรงงานทอพรม ระบำหน้าท้อง ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น) พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเจอเรเม่ อิสตันบูล บินตรง + บินภายใน 2 ครั้ง ไม่เหนื่อย / พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 4 คืน + พักโรงแรมถ้ำที่คัปปาโดเกีย 1 คืน

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง: 25 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 61 ราคา: 39,900.- 
 

TurkeyTurkish AirlinesTK401828 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน เซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ ช้อปปิ้งสไปซ์ มาร์เก็ต เมืองชานัคคาเล่ กรุงทรอย ม้าไม้เมืองทรอย วิหารอะโครโปลิส เมืองคูซาดาซึ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองคัปปาโดเกีย ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้นบอลลูน) นครใต้ดินไคมัคลึ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่ เข้าชมบ้านของมนุษย์ถ้ำ ช้อปปิ้ง บินภายใน 1 ครั้งไม่เหนื่อย

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง: 
27 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 61 ราคา: 33,900.-
 

TurkeyTurkish AirlinesTK401816 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ พระราชวังโดลมาบาเช่ เมืองบูร์ซ่า มัสยิดสีเขียว ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม เมืองอิซเมียร์ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส ช้อปปิ้งโรงงานทำเครื่องหนัง ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) เมืองคอนย่า เมืองคัปปาโดเกีย เมืองใต้ดิน โชว์ระบำหน้าท้อง ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้นบอลลูน) พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่ ชมเมืองคัปปาโดเกีย กรุงอังคาร่า กรุงอิสตันบูล ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ พิเศษ..พัก รร ถ้ำที่คัปปาโดเกีย 1 คืน

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง: 1-8 ธันวาคม 61 ราคา: 33,900.-
 

TurkeyTurkish AirlinesTK541837 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล เมืองทรอย  ม้าไม้เมืองทรอย  ชานัคคาเล่  นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม  เมืองโบราณเอฟฟิซุส  บ้านพระแม่มารี  เมืองคูซาดาซี  ร้านเครื่องหนัง ปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส   คอนย่า  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า  เมืองคัปปาโดเกีย  ระบำหน้าท้อง  ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น)  นครใต้ดิน  พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า  หุบเขาอุซิซาร์  โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ   เมืองอังการ่า  อิสตันบูล  พระราชวังโดลมาบาห์เช  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส  Blue Mosque  ฮิปโปโดรม วิหารฮาเจีย โซเฟีย  อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน  สไปซ์ มาเก็ต (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) นอน ร.ร. ถ้ำ 1 คืน + ร.ร. 5 ดาวระดับท้องถิ่น

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง: 25 ธันวาคม-2 มกราคม 62 ราคา: 41,900.-
 
                   

TurkeyMahan AirTK541838 ทัวร์ตุรกี สนามบินเตหะราน (แวะเปลี่ยนเครื่อง)  อังการ่า  สุสานอตาเติร์ก  คัปปาโดเกีย  ทะเลสาบเกลือ ระบำ Belly Dance   ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น) นครใต้ดิน  พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่   โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ  คอนย่า  ปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  เมืองโบราณเอฟฟิซุส  บ้านพระแม่มารี  ร้านเครื่องหนัง  เมืองคูซาดาซี  เมืองทรอย ม้าไม้เมืองทรอย  นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม  อะโครโปลิส  ชานัคคาเล่   อิสตันบูล  พระราชวังโดลมาบาห์เช  ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส Blue Mosque ฮิปโปโดรม วิหารฮาเจีย โซเฟีย  อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน  สไปซ์ มาเก็ต (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) นอน ร.ร. ถ้ำ 1 คืน + ที่พักระดับ 4 ดาวท้องถิ่น / เข้าอังการ่า ออกอิสตันบูล 

สายการบิน MAHAN AIR
วันเดินทาง: 26 ธันวาคม-3 มกราคม 62 ราคา: 36,900.-                                                                                                                                                                                                  

  

TurkeyTK541839 ทัวร์ตุรกี  สนามบินกรุงเคียฟ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)  สนามบินอังการ่า  อังการ่า   คัปปาโดเกีย  นครใต้ดิน  พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่  โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ  ระบำ Belly Dance  ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองตัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น)  คอนย่า  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า  ปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  เมืองโบราณเอฟฟิซุส  บ้านพระแม่มารี  ร้านเครื่องหนัง  เมืองคูซาดาซี ม้าไม้เมืองทรอย  นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม  อะโครโปลิส  ชานัคคาเล่ อิสตันบูล  Blue Mosque  ฮิปโปโดรม วิหารฮาเจีย โซเฟีย  ล่องช่องแคบบอสฟอรัส  สไปซ์ มาเก็ต นอน ร.ร. ถ้ำ 1 คืน + ที่พักระดับ 4 ดาว / เข้าทางอังการ่า ออกอิสตันบูล

สายการบิน UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES
วันเดินทาง: 28 ธันวาคม-4 มกราคม / 31 ธันวาคม-7 มกราคม 62 ราคา: 35,900.-
  

TurkeyTurkish AirlinesTK401817 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน เซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ ช้อปปิ้งสไปซ์ มาร์เก็ต เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้เมืองทรอย วิหารอะโครโปลิส เมืองคูซาดาซึ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองปามุคคาเล่ เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองคัปปาโดเกีย ขึ้นบอลลูนชมความงามเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น) นครใต้ดินไคมัคลึ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ เข้าชมบ้านของมนุษย์ถ้ำ ช้อปปิ้ง อิสตันบูล พัก รร ถ้ำ 1 คืนที่เมืองคัปปาโดเกีย และพัก รร 5 ดาว 4 คืน / บินตรง + บินภายใน 1 ครั้ง

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง: 1-8, 9-16 ธันวาคม 61 ราคา: 37,900.-
วันเดินทาง:
25 ธันวาคม-1 มกราคม 62 ราคา: 43,900.-
วันเดินทาง:
29 ธันวาคม-5 มกราคม / 30 ธันวาคม-6 มกราคม 62 ราคา: 44,900.-
 

TurkeyTurkish AirlinesTK401836 ทัวร์ตุรกี กรุงอิสตันบูล เมืองไคเซอร์รี่ สกี รีสอร์ท  เมืองคัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ เมืองคัปปาโดเกีย นั่งบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น) นครใต้ดินไคมัคลี  ปล่องไฟนางฟ้า โรงงานทอพรม โรงงานเซรามิค โรงงานเพชร โชว์ระบำหน้าท้อง เมืองคอนย่า คาราวานสไลน์ พิพิธภัณฑ์เมฟลานา เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคูซาดาซึ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองเปอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส เมืองอายวาลึค เมืองชานัคคาเล่ กรุงทรอย ม้าไม้แห่งกรุงทรอย เมืองอีเซียบัท (นั่งเรือเฟอรี่ข้ามฟาก) กรุงอิสตันบูล ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ ย่านช้อปปิ้ง  แกรนด์บาซาร์ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต บินตรง + บินภายใน 1 ครั้ง ไม่เหนื่อย / พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 5 คืน / พักโรงแรมถ้ำ 2 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง: 30 ธันวาคม-8 มกราคม / 31 ธันวาคม-9 มกราคม 62 ราคา: 49,900.-
 

TurkeyTurkish AirlinesTK401823 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล เมืองอิซเมียร์ เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคอนย่ เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดิน ชมความสวยงาม เมืองคัปปาโดเกียพิพิธภัณฑ์ ระบำหน้าท้อง เมืองคัปปาโดเกีย เมืองไคเซอร์รี่ สกี รีสอร์ท กรุงอิสตันบูล ฮิปโปโดม สุเหร่าสีฟ้า โบสถ์เซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน พระราชวังทอปกาปึ ช้อปปิ้งตลาดแกรนด์ บาซาร์ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาชเช่ ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต กรุงเทพมหานคร พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย// บินตรง + บินภายใน 2 ครั้ง ไม่เหนื่อย

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง:
26 ธันวาคม-2 มกราคม / 27 ธันวาคม-3 มกราคม/ 31 ธันวาคม-7 มกราคม 62 ราคา: 49,900.-

TurkeyEtihad AirwaysTK541901 ทัวร์ตุรกี สนามบินอาบูดาบี (แวะเปลี่ยนเครื่อง)  อิสตันบูล  Blue Mosque  วิหารฮาเจีย โซเฟีย  อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน เมืองทรอย ม้าไม้เมืองทรอย  ชานัคคาเล่  นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม  อะโครโปลิส   เมืองโบราณเอฟฟิซุส  บ้านพระแม่มารี  เมืองคูซาดาซี  ร้านเครื่องหนัง  ปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส คอนย่า  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองคัปปาโดเกีย  ระบำหน้าท้อง ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น) นครใต้ดิน  พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า  หุบเขาอุซิซาร์  โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ   เมืองอังการ่า    อิสตันบูล  พระราชวังโดลมาบาห์เช  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส  สไปซ์มาเกต พิเศษ..นอน ร.ร. ถ้ำ 1 คืน

สายการบิน ETIHAD AIRWAYS
วันเดินทาง: 20-29 มกราคม 62 ราคา: 29,999.-
วันเดินทาง:
6-15 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 29,999.-
วันเดินทาง:
4-13 มีนาคม 62 ราคา: 29,999.-
วันเดินทาง:
10-19, 19-28 มีนาคม 62 ราคา: 30,999.-
                                                                                   

TurkeyTurkish AirlinesTK281824 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี เมืองอังการ่า สุสานอตาเติร์ก เมืองอังการ่า เมืองคัปปาโดเจีย เมืองใต้ดิน เมืองเกอราเม่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ หุบเขาอุซิซาร์ โรงงานทอพรม โรงงานเซรามิค โรงงานเครื่องประดับ ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง เมืองคัปปาโดเจีย เมืองคอนย่า ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองคูซาดาซี โรงงานผลิตเครื่องหนัง เมืองคูซาดาซี บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองชานัคคาเล่ นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส วิหารโอลิมเปียน เซอุส โรงละครอะโครโปลิส วิหารเอสเคลปิออน เมืองชานัคคาเล่ เมืองทรอย ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ท่าเรือกัลป์ลิโพลี นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล เมืองอิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม วิหารเซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน สไปซ์บาซาร์ ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ บินตรง / นอน ร.ร. ถ้ำ 1 คืน

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง: เต็มกรุ๊ป ราคา: 36,888.-