Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

 ทัวร์ตุรกี ราคาถูก เป็นดินแดน 2 ทวีป อยู่ทั้งยุโรป และเอเชีย ขึ้นบอลลูนชมความงามเมืองคัปปาโดเกีย

รายการทัวร์ตุรกี และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ด้านล่างนี้

TurkeyTurkish AirlinesTK281807 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล  เมืองอังการ่า  สุสานอตาเติร์ก อังการ่า  คัปปาโดเกีย  นครใต้ดิน  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง  หุบเขาอุซิซาร์  โชว์ระบำหน้าท้อง  คัปปาโดเกีย ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น)  คอนย่า  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า  ปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองเฮียราโพลิส  คูซาดาซี เมืองโบราณเอฟฟิซุส  บ้านพระแม่มารี  ชานัคคาเล่  วิหารอะโครโปลิส   ทรอย  อิสตันบูล  พระราชวังโดลมาบาห์เช  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต  BLUE MOSQUE  สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  อุโมงค์น้ำเยเรบาทัน  SPICE MARKET ที่พักระดับ 5 ดาว / นอน ร.ร. ถ้ำ 1 คืน

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง:
29 มกราคม-6 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 32,999.-
วันเดินทาง: 
12-20 กุมภาพันธ์ / 25 กุมภาพันธ์–5 มีนาคม 61 ราคา: 33,999.-
วันเดินทาง: 
19-27 มีนาคม 61 ราคา: 33,999.-
วันเดินทาง: 
2-10 เมษายน 61 ราคา: 34,999.-
Download โปรแกรมทัวร์ตุรกี

TurkeyQatar AirwaysTK281803 ทัวร์ตุรกี โดฮา (แวะเปลี่ยนเครื่อง) อิสตันบูล BLUE MOSQUE  สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  ล่องเรือบอสฟอรัส เมืองบูซ่าร์  GRAND MOSQUE  อิซเมีย   เมืองคูซาดาซี  บ้านพระแม่มารี  เมืองโบราณเอฟฟิซุส  ปราสาทปุยฝ้าย  เฮียราโพลิส  ปามุคคาเล่  คอนย่า  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า  ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น)  นครใต้ดิน  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง  หุบเขาอุซิซาร์  ระบำหน้าท้อง คัปปาโดเกีย  เมืองอังการ่า  สุสานอตาเติร์ก  สนามบินอังการ่า

สายการบิน QATAR AIRWAYS
วันเดินทาง: 27 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 29,999.-
วันเดินทาง:
3-10 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 29,999.-
วันเดินทาง:
10-17 มีนาคม 61 ราคา: 29,999.-
Download โปรแกรมทัวร์ตุรกี

TurkeyQatar AirwaysTK401804 ทัวร์ตุรกี กรุงโดฮา (แวะเปลี่ยนเครื่อง) อังคาร่า ทะเลสาบเกลือ คัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ บ้านพักมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง ชมเมืองคัปปาโดเกีย โชว์ระบำหน้าท้อง คัปปาโดเกีย ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น) เมืองใต้ดินไคมัคลึ คอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า แอสเพนดอส อันตาเลีย ฮิดิร์ลิค ทาวเวอร์ ท่าเรือโบราณ ล่องเรือชมความงามของอ่าวที่เป็นส่วนหนึ่งของทะเลเมดิเตอร์เนี่ยน ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย คูซาดาซึ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส เปอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส ชานัคคาเล่ ชมม้าไม้เมืองทรอย อิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาเช่ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ช้อปปิ้ง สไปซ์ มาร์เก็ต สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค พระราชวังทอปกาปึ ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน บินเข้าอังคาร่า บินออกอิสตันบูล / ที่พักระดับ 5 ดาว 7 คืน / พัก รร ถ้ำ 1 คืน / ล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน "รีเวียร่าแห่งตุรกี"

สายการบิน QATAR AIRWAYS
วันเดินทาง:
28 มีนาคม-6 เมษายน 61 ราคา: 39,900.-
วันเดินทาง:
21-30 เมษายน 61 ราคา: 39,900.-
วันเดินทาง:
27 เมษายน-6 พฤษภาคม 61 ราคา: 41,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ตุรกี

TurkeyTurkish AirlinesTK401802 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ พระราชวังโดลมาบาเช่ เมืองบูร์ซ่า มัสยิดสีเขียว ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม เมืองอิซเมียร์ บ้านพระแม่มารี วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน เมืองโบราณเอฟฟิซุส ช้อปปิ้งโรงงานทำเครื่องหนัง ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) เมืองคอนย่า เมืองคัปปาโดเกีย เมืองใต้ดิน โชว์ระบำหน้าท้อง ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น) พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่ ทะเลสาบเกลือ กรุงอิสตันบูล ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ย่านช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต ที่พักระดับ 4 ดาว 4 คืน / พัก รร ถ้ำ 1 คืน

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง:
14-21 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 29,900.-
วันเดินทาง:
3-10, 4-11, 5-12, 6-13, 7-14, 8-15, 11-18 มีนาคม 61 ราคา: 29,900.-
วันเดินทาง:
18-25, 23-30, 24-31 มีนาคม / 25 มีนาคม-1 เมษายน 61 ราคา: 31,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ตุรกี

TurkeyTurkish AirlinesTK401805 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล เมืองเนฟเชียร์ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ชมเมืองคัปปาโดเกีย เข้าชมบ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง เมืองคัปปาโดเกีย ชมระบำหน้าท้อง ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น) เมืองใต้ดิน เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองคอนย่า เมืองอันตาเลีย ฮิดิร์ลิค ทาวเวอร์ ท่าเรือโบราณ ล่องเรือชมความงามของอ่าวที่เป็นส่วนหนึ่งของทะเลเมดิเตอร์เนี่ยน (ริเวียร่าตุรกี) เมืองอันตาเลีย เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคูซาดาซึ วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน โรงละคร Great Theatre บ้านพระแม่มารี เมืองอิซเมียร์ กรุงอิสตันบูล ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ ย่านช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปิ ที่พักระดับ 5 ดาว 4 คืนและ รร ถ้ำ 1 คืน / บินตรง + บินภายใน 2 ครั้ง

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง: 
4-11, 17-24, 18-25 มีนาคม / 25 มีนาคม-1 เมษายน 61 ราคา: 39,900.-  
Download โปรแกรมทัวร์ตุรกี

TurkeyTurkish AirlinesTK401806 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน เซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ ช้อปปิ้งสไปซ์ มาร์เก็ต เมืองชานัคคาเล่ กรุงทรอย ม้าไม้เมืองทรอย วิหารอะโครโปลิส เมืองคูซาดาซึ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองคัปปาโดเกีย ชมระบำหน้าท้อง ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น) นครใต้ดินไคมัคลึ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่ เข้าชมบ้านของมนุษย์ถ้ำ ที่พักระดับ 5 ดาว 4 คืน และพัก รร ถ้ำ 1 คืน / บินภายใน 1 ครั้ง

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง: 4-11, 11-18, 17-24, 18-25 มีนาคม 61 ราคา: 35,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ตุรกี

TurkeyQatar AirwaysTK401801 ทัวร์ตุรกี สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงโดฮา (แวะเปลี่ยนเครื่อง) อิสตันบูล ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน เซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ เข้าชมสวนดอกทิวลิป ช้อปปิ้ง แบรนด์เนม ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่  ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้เมืองทรอย วิหารอะโครโปลิส เมืองคูซาดาซึ เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี เมืองปามุคคาเล่ เมืองอันตาเลีย เมืองเก่าอันตาเลีย ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน เมืองคอนย่า เมืองคัปปาโดเกีย เมืองใต้ดิน โชว์ระบำหน้าท้อง เมืองคัปปาโดเกีย กรุงอังคาร่า

สายการบิน QATAR AIRWAYS
วันเดินทาง: 19-28 เมษายน / 22 เมษายน-1 พฤษภาคม 61 ราคา: 39,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ตุรกี

TurkeyQatar AirwaysTK401720 ทัวร์ตุรกี กรุงโดฮา (แวะเปลี่ยนเครื่อง) อิสตันบูล ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน เซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ ช้อปปิ้ง สไปซ์ มาร์เก็ต ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่  เมืองชานัคคาเล่ กรุงทรอย ม้าไม้เมืองทรอย วิหารอะโครโปลิส เมืองคูซาดาซึ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย ช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง เมืองอันตาเลีย  ล่องเรือชมความงามของอ่าวที่เป็นส่วนหนึ่งของทะเลเมดิเตอร์เนี่ยน  (ริเวียร่าแห่งตุรกี) เมืองคอนย่า เมืองคัปปาโดเกีย โชว์ระบำหน้าท้อง ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้นบอลลูน) พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ บ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง กรุงอังคาร่า 
บินเช้าถึงเย็น พักผ่อนเต็มอิ่ม
พักโรแรมระดับห้าดาว 7 คืน
พักโรงแรมถ้ำ 1 คืนที่คัปปาโดเกีย
ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (ริเวียร่าแห่งตุรกี)

สายการบิน QATAR AIRWAYS
วันเดินทาง: เต็มทุกกรุ๊ป ราคา: 33,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ตุรกี

TurkeyQatar AirwaysTK401722 ทัวร์ตุรกี กรุงโดฮา (แวะเปลี่ยนเครื่อง) อิสตันบูล ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน เซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ ช้อปปิ้ง สไปซ์ มาร์เก็ต ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้เมืองทรอย วิหารอะโครโปลิส เมืองคูซาดาซึ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองอันตาเลีย ประตูเฮเดรียน ท่าเรือโบราณ ล่องเรือชมความงามของอ่าวที่เป็นส่วนหนึ่งของทะเลเมดิเตอร์เนี่ยน  (ริเวียร่าตุรกี) เมืองแอสเพนโดส Roman Theater เมืองคอนย่า เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลี โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค ชมระบำหน้าท้อง ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น) พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ พิเศษ!! เข้าชมบ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง 
บินเช้าถึงเย็น พักผ่อนเต็มอิ่ม / พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 7 คืน พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน
ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (ริเวียร่าแห่งตุรกี)

สายการบิน QATAR AIRWAYS
วันเดินทาง:
29 ธันวาคม-7 มกราคม 61 (เต็มกรุ๊ป) ราคา: 39,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ตุรกี

TurkeyTurkish AirlinesTK401716 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล นั่งเครื่องจากอิสตันบูล สู่ เมืองอิซเมียร์ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส  ห้องสมุดของเซลซุส  วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน โรงละคร Great Theatre ช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลานา เมืองคัปปาโดเกีย  คาราวานสไลน์ นครใต้ดินไคมัคลี พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ บ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค โชว์ระบำหน้าท้อง นั่งบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) เมืองไคเซอร์รี่  สกี รีสอร์ท นั่งเครื่องจากไคเซอร์รี่ สู่ กรุงอิสตันบูล ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปิ พิพิธภัณฑ์พระราชวังทอปกาปิ ย่านช้อปปิ้ง แกรนด์บาซาร์ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาชเช่  ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 4 คืน พักโรงแรมถ้ำที่คัปปาโดเกีย 1 คืน / บินตรง + บินภายใน 2 ครั้ง ไม่เหนื่อย

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง: 29 ธันวาคม-5 มกราคม 61 (เต็มกรุ๊ป) ราคา: 44,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ตุรกี  

TurkeyQatar AirwaysTK401724 ทัวร์ตุรกี กรุงโดฮา (แวะเปลี่ยนเครื่อง) กรุงอังคาร่า ทะเลสาบเกลือ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ บ้านของมนุษย์ถ้ำ เมืองคัปปาโดเกีย โชว์ระบำหน้าท้อง เมืองคัปปาโดเกีย ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น) นครใต้ดินไคมัคลี เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคูซาดาซึ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส ช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง กรุงอิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาเช่ ช่องแคบบอสฟอรัส ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ตลาด สไปซ์ มาร์เกต ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ

สายการบิน QATAR AIRWAYS
วันเดินทาง: 17-24 กุมภาพันธ์ 61 (เต็มกรุ๊ป) ราคา: 29,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ตุรกี

TurkeyTurkish AirlinesTK111709 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส กรุงทรอย ม้าไม้จำลองเมืองทรอย เมืองไอยวาริค บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคอนย่า สวนผีเสื้อ คัปปาโดเกีย ระบำหน้าท้อง คัปปาโดเกีย นครใต้ดิน เมืองเกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง หุบเขาอุซิซาร์ อังการ่า สุสานอตาเติร์ก กรุงอิสตันบูล จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต Blue Mosque สุเหร่าเซนต์โซเฟีย พระราชวังTopkapi ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
 - พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว 
- บินตรงกับสายการบินประจำชาติ Turkish Airlines
- Bus VIP 45 ที่นั่ง หน้าจอ Touch Screen ทุกที่นั่ง ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นเกม ดูหนัง ฟังเพลง
- Free Wifi On Bus ตลอดการเดินทาง!!!!
-สุดชิค!!!! พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย
แถมฟรี!!Bracelet Evil Eye /Pomegrante Tea  /Medo Ice-Cream Turkish Coffee

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง: 31 ธันวาคม-7 มกราคม 61 ราคา: 35,555.- (เต็มกรุ๊ป)
Download โปรแกรมทัวร์ตุรกี

TurkeyTKTK401706 ทัวร์ตุรกี  ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อ่างเก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ ช้อปปิ้ง แกรนด์บาร์ซาร์ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ ช้อปปิ้ง สไปซ์มาร์เก็ต ชานัคคาเล่ ม้าไม้เมืองทรอย วิหารอะโครโปลิส เมืองคูซาดาซึ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองปามุคคาเล่ เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลึ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่ เข้าชมบ้าน ของมนุษย์ถ้ำ ช้อปปิ้ง อิสตันบูล กรุงเทพมหานคร บินตรง + บินภายใน 1 ครั้ง// พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 4 คืน // พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ที่ เมืองคัปปาโดเกีย

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง: 31 ธันวาคม-7 มกราคม 61 ราคา: 41,900.- (เต็มกรุ๊ป)
Download โปรแกรมทัวร์ตุรกี