Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

 ทัวร์ตุรกี ราคาถูก เป็นดินแดน 2 ทวีป อยู่ทั้งยุโรป และเอเชีย ขึ้นบอลลูนชมความงามเมืองคัปปาโดเกีย

รายการทัวร์ตุรกี และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ด้านล่างนี้

TurkeyTurkish AirlinesTK281813 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล  เมืองชานัคคาเล่ กรุงทรอย  ม้าไม้เมืองทรอย คูซาดาซี  ศูนย์เสื้อหนัง  เมืองโบราณเอฟฟิซุส  บ้านพระแม่มารี  ปามุคคาเล่   ปราสาทปุยฝ้าย  เฮียราโพลิส  คอนย่า CARAVANSARAI พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า คัปปาโดเกีย  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง  โรงแรมพรม/เซรามิค  นครใต้ดิน  โชว์ระบำหน้าท้อง ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น) หุบเขาอุซิซาร์  เมืองไกเซรี  บินภายในสู่อิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต  BLUE MOSQUE  สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  อุโมงค์น้ำเยเรบาทัน  SPICE MARKET  ย่านช้อปปิ้ง CANDY SHOP และ ตลาดสไปซ์ SPICE MARKET สนามบินอิสตันบูล บินตรง พร้อมบินภายใน 1 ครั้ง ไม่เหนื่อย / โรงแรม 5 ดาว 4 คืน + โรงแรมถ้ำ 1 คืน

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง: 22-29 เมษายน 61 ราคา: 36,999.-

TurkeyQatar AirwaysTK401812 ทัวร์ตุรกี กรุงโดฮา (แวะเปลี่ยนเครื่อง) อิสตันบูล ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน เซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ อีเมอร์กัน พาร์ค (เข้าชมสวนดอกทิวลิป) ช้อปปิ้ง Istinye Park  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่  ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้เมืองทรอย วิหารอะโครโปลิส เมืองคูซาดาซึ เมืองโบราณเอฟฟิซุส วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน โรงละคร Great Theatre บ้านพระแม่มารี เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองอันตาเลีย ฮิดิร์ลิค ทาวเวอร์ ประตูเฮเดรียน ท่าเรือโบราณ ล่องเรือชมความงามของอ่าวที่เป็นส่วนหนึ่งของทะเลเมดิเตอร์เนี่ยน Mediteranian Boat Trip (ริเวียร่าแห่งตุรกี) เมืองแอสเพนโดส Roman Theater เมืองคอนย่า เมืองคัปปาโดเกีย Caravansarine นครใต้ดินไคมัคลี ปล่องไฟนางฟ้า ระบำหน้าท้อง เมืองคัปปาโดเกีย ขึ้นบอลลูนชมความงามเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น) พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ เข้าชมบ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง บินเช้า ถึงเย็น พักผ่อนเต็มอิ่ม / บินเข้า อิสตันบูล#บินออก อังคาร่า / พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 7 คืน  พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย / ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน "ริเวียร่าแห่งตุรกี"

สายการบิน QATAR AIRWAYS
วันเดินทาง: 15-24 เมษายน 61 ราคา: 43,900.-

TurkeyQatar AirwaysTK401804 ทัวร์ตุรกี กรุงโดฮา (แวะเปลี่ยนเครื่อง) อังคาร่า ทะเลสาบเกลือ คัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ บ้านพักมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง ชมเมืองคัปปาโดเกีย โชว์ระบำหน้าท้อง คัปปาโดเกีย ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น) เมืองใต้ดินไคมัคลึ คอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า แอสเพนดอส อันตาเลีย ฮิดิร์ลิค ทาวเวอร์ ท่าเรือโบราณ ล่องเรือชมความงามของอ่าวที่เป็นส่วนหนึ่งของทะเลเมดิเตอร์เนี่ยน ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย คูซาดาซึ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส เปอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส ชานัคคาเล่ ชมม้าไม้เมืองทรอย อิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาเช่ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ช้อปปิ้ง สไปซ์ มาร์เก็ต สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค พระราชวังทอปกาปึ ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน บินเข้าอังคาร่า บินออกอิสตันบูล / ที่พักระดับ 5 ดาว 7 คืน / พัก รร ถ้ำ 1 คืน / ล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน "รีเวียร่าแห่งตุรกี"

สายการบิน QATAR AIRWAYS
วันเดินทาง:
 27 เมษายน-6 พฤษภาคม 61 ราคา: 41,900.-

TurkeyTurkish AirlinesTK401811 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน เซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ พระราชวังโดลมาบาเช่  อีเมอร์กัน พาร์ค (ชมดอกทิวลิปเดือนเมษายน) ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ช้อปปิงตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้เมืองทรอย วิหารอะโครโปลิส เมืองคูซาดาซึ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองอันตาเลีย ฮิดิร์ลิค ทาวเวอร์ ประตูเฮเดรียน ท่าเรือโบราณ ล่องเรือชมความงามของอ่าวที่เป็นส่วนหนึ่งของทะเลเมดิเตอร์เนี่ยน Mediteranian Boat Trip (ริเวียร่าแห่งตุรกี) เมืองคัปปาโดเกีย ปล่องไฟนางฟ้า ระบำหน้าท้อง ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น) นครใต้ดินไคมัคลึ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ เข้าชมบ้านของมนุษย์ถ้ำ อิสตันบูล บินตรง + บินภายใน 1 ครั้ง / พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 5 คืน พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง: 14-22 เมษายน 61 ราคา: 46,900.-

TurkeyTurkish AirlinesTK401810 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล นั่งเครื่องบินสู่เมืองอิซเมียร์ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน โรงละคร Great Theatre ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองอันตาเลีย ฮิดิร์ลิค ทาวเวอร์ ประตูเฮเดรียน ท่าเรือโบราณ ล่องเรือชมความงามของอ่าวที่เป็นส่วนหนึ่งของทะเลเมดิเตอร์เนี่ยน Mediteranian Boat Trip (ริเวียร่าแห่งตุรกี) เมืองคัปปาโดเกีย Caravansarine นครใต้ดินไคมัคลี ระบำหน้าท้อง คัปปาโดเกีย ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น) พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ปล่องไฟนางฟ้า นั่งเครื่องบินสู่อิสตันบูล ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ อีเมอร์กัน พาร์ค (ชมดอกทิวลิปเดือนเมษายน) ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่  ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต บินตรง + บินภายใน 2 ครั้ง ไม่เหนื่อย พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 4 คืน พัก โรงแรมถ้ำ ที่ คัปปาโดเกีย 1 คืน

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง:
9-16, 11-18, 13-20 เมษายน 61 ราคา: 48,900.-

TurkeyQatar AirwaysTK401815 ทัวร์ตุรกี กรุงโดฮา (แวะเปลี่ยนเครื่อง) อังคาร่า ทะเลสาบเกลือ คัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ บ้านพักมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง ชมเมืองคัปปาโดเกีย ช้อปปิ้ง โชว์ระบำหน้าท้อง คัปปาโดเกีย เมืองใต้ดินไคมัคลึ คอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า คอนย่า แอสเพนดอส อันตาเลีย ล่องเรือชมความงามของอ่าวที่เป็นส่วนหนึ่งของทะเลเมดิเตอร์เนี่ยน Mediteranian Boat Trip (ริเวียร่าแห่งตุรกี) ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย คูซาดาซึ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส เปอร์กามัม ชานัคคาเล่ ชมม้าไม้เมืองทรอย อิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาเช่ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ช้อปปิ้ง สไปซ์ มาร์เก็ต พระราชวังทอปกาปึ ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน  สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน / บินเช้า ถึงเย็น พักผ่อนเต็มอิ่ม / บินเข้า อังคาร่า#บินออก อิสตันบูล / พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 7 คืน พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย / ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน "ริเวียร่าแห่งตุรกี"

สายการบิน QATAR AIRWAYS
วันเดินทาง: 
30 เมษายน-9 พฤษภาคม 61 ราคา: 36,900.-
วันเดินทาง:
2-11, 4-13 พฤษภาคม / 26 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 61 ราคา: 36,900.-

TurkeyQatar AirwaysTK401809 ทัวร์ตุรกี กรุงโดฮา เมืองอาดาน่า เมืองคัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ นครใต้ดิน เมืองคอนย่า เมืองอันตาเลีย เมืองปามุคคาเล่ “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk คูซาดาซึ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส เปอร์กามัม ชานัคคาเล่ ชมม้าไม้เมืองทรอย ชานัคคาเล่ อิสตันบูล พระราชทอปกาปึ ช้อปปิ้ง สไปซ์ มาร์เก็ต อิสตันบูล ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน พระราชวังโดลมาบาเช่ ล่องเราช่องแคบบอสฟอรัส กรุงโดฮา กรุงเทพมหานคร  ที่พักระดับ 5 ดาว 6 คืน / พัก รร ถ้ำ 1 คืน / ชม “ระบำหน้าท้อง” Belly Dance / บินเข้าทางอาดาน่า ออกทางอิสตันบูล

สายการบิน QATAR AIRWAYS
วันเดินทาง:
4-13, 6-15 พฤษภาคม 61 ราคา: 35,900.-

TurkeyTurkish AirlinesTK401816 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ พระราชวังโดลมาบาเช่ เมืองบูร์ซ่า มัสยิดสีเขียว ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม เมืองอิซเมียร์ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส ช้อปปิ้งโรงงานทำเครื่องหนัง ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) เมืองคอนย่า เมืองคัปปาโดเกีย เมืองใต้ดิน โชว์ระบำหน้าท้อง ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้นบอลลูน) พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่ ชมเมืองคัปปาโดเกีย กรุงอังคาร่า กรุงอิสตันบูล ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ พิเศษ..พัก รร ถ้ำที่คัปปาโดเกีย 1 คืน

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง:
19-26, 20-27 พฤษภาคม / 27 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 61 ราคา: 32,900.-
วันเดินทาง:
2-9, 3-10, 9-16, 10-17, 16-23, 17-24, 22-29, 23-30 มิถุนายน / 24 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 61 ราคา: 32,900.-
วันเดินทาง:
6-13, 7-14, 8-15 กรกฎาคม 61 ราคา: 32,900.-
วันเดินทาง:
6-13, 8-15, 15-22 ตุลาคม / 27 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน / 28 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 61 ราคา: 32,900.-
วันเดินทาง:
3-10, 4-11, 10-17, 11-18, 17-24, 18-25 พฤศจิกายน / 24 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม / 25 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 61 ราคา: 32,900.-
วันเดินทาง:
1-8, 2-9, 3-10 ธันวาคม 61 ราคา: 33,900.-
 

TurkeyTurkish AirlinesTK401817 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน เซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ ช้อปปิ้งสไปซ์ มาร์เก็ต เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้เมืองทรอย วิหารอะโครโปลิส เมืองคูซาดาซึ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองปามุคคาเล่ เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองคัปปาโดเกีย ขึ้นบอลลูนชมความงามเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น) นครใต้ดินไคมัคลึ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ เข้าชมบ้านของมนุษย์ถ้ำ ช้อปปิ้ง อิสตันบูล พัก รร ถ้ำ 1 คืนที่เมืองคัปปาโดเกีย และพัก รร 5 ดาว 4 คืน / บินตรง + บินภายใน 1 ครั้ง

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง: 6-13, 8-15, 19-26, 20-27 พฤษภาคม / 27 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 61 ราคา: 36,900.-
วันเดินทาง:
2-9, 9-16, 16-23, 23-30 มิถุนายน / 30 มิถุนายน-7 กรกฎาคม 61 ราคา: 36,900.-
วันเดินทาง:
7-14, 8-15 กรกฎาคม 61 ราคา: 36,900.-
วันเดินทาง:
12-19 สิงหาคม 61 ราคา: 36,900.-
วันเดินทาง:
6-13, 7-14, 8-15, 15-22 ตุลาคม / 27 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 61 ราคา: 36,900.-
 

TurkeyTurkish AirlinesTK401818 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล อิซเมียร์ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส ช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง ปามุคคาเล่ อันตาเลีย เมืองอันตาเลีย ฮิดิร์ลิค ทาวเวอร์ ประตูเฮเดรียน ท่าเรือโบราณ ล่องเรือชมความงามของอ่าวที่เป็นส่วนหนึ่งของทะเลเมดิเตอร์เนี่ยน Mediteranian Boat Trip เจ้าของสมญานาม “ริเวียร่าแห่งตุรกี" เมืองคัปปาโดเกีย คัปปาโดเกีย เข้าชม Caravansarine นครใต้ดินไคมัคลี โรงงานทอพรม ระบำหน้าท้อง ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น) พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเจอเรเม่ อิสตันบูล บินตรง + บินภายใน 2 ครั้ง ไม่เหนื่อย / พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 4 คืน + พักโรงแรมถ้ำที่คัปปาโดเกีย 1 คืน

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง:
5-12, 6-13, 19-26, 20-27 พฤษภาคม / 27 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 61 ราคา: 39,900.- 
วันเดินทาง: 
2-9, 3-10, 9-16, 10-17, 16-23, 17-24, 23-30 มิถุนายน / 24 มิถุนายน-1 กรกฎาคม / 30 มิถุนายน-7 กรกฎาคม 61 ราคา: 39,900.-  
วันเดินทาง: 
6-13, 7-14, 8-15, 13-20, 14-21, 15-22, 20-27, 21-28 ตุลาคม / 27 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 61 ราคา: 39,900.- 
 

TurkeyQatar AirwaysTK281803 ทัวร์ตุรกี โดฮา (แวะเปลี่ยนเครื่อง) อิสตันบูล BLUE MOSQUE  สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  ล่องเรือบอสฟอรัส เมืองบูซ่าร์  GRAND MOSQUE  อิซเมีย   เมืองคูซาดาซี  บ้านพระแม่มารี  เมืองโบราณเอฟฟิซุส  ปราสาทปุยฝ้าย  เฮียราโพลิส  ปามุคคาเล่  คอนย่า  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า  ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น)  นครใต้ดิน  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง  หุบเขาอุซิซาร์  ระบำหน้าท้อง คัปปาโดเกีย  เมืองอังการ่า  สุสานอตาเติร์ก  สนามบินอังการ่า

สายการบิน QATAR AIRWAYS
วันเดินทาง: 7-14 เมษายน 61 (เต็มกรุ๊ป) ราคา: 39,999.-

TurkeyQatar AirwaysTK401801 ทัวร์ตุรกี สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงโดฮา (แวะเปลี่ยนเครื่อง) อิสตันบูล ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน เซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ เข้าชมสวนดอกทิวลิป ช้อปปิ้ง แบรนด์เนม ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่  ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้เมืองทรอย วิหารอะโครโปลิส เมืองคูซาดาซึ เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี เมืองปามุคคาเล่ เมืองอันตาเลีย เมืองเก่าอันตาเลีย ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน เมืองคอนย่า เมืองคัปปาโดเกีย เมืองใต้ดิน โชว์ระบำหน้าท้อง เมืองคัปปาโดเกีย กรุงอังคาร่า

สายการบิน QATAR AIRWAYS
วันเดินทาง: (เต็มกรุ๊ป) ราคา: 39,900.-

TurkeyTurkish AirlinesTK281807 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล  เมืองอังการ่า  สุสานอตาเติร์ก อังการ่า  คัปปาโดเกีย  นครใต้ดิน  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง  หุบเขาอุซิซาร์  โชว์ระบำหน้าท้อง  คัปปาโดเกีย ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น)  คอนย่า  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า  ปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองเฮียราโพลิส  คูซาดาซี เมืองโบราณเอฟฟิซุส  บ้านพระแม่มารี  ชานัคคาเล่  วิหารอะโครโปลิส   ทรอย  อิสตันบูล  พระราชวังโดลมาบาห์เช  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต  BLUE MOSQUE  สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  อุโมงค์น้ำเยเรบาทัน  SPICE MARKET ที่พักระดับ 5 ดาว / นอน ร.ร. ถ้ำ 1 คืน

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง: เต็มกรุ๊ป ราคา: 33,999.-

TurkeyQatar AirwaysTK281814 ทัวร์ตุรกี โดฮา (แวะเปลี่ยนเครื่อง) อังการ่า เมืองคัปปาโดเกีย  นครใต้ดิน พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง GOREME  BELLY DANCE คัปปาโดเกีย ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น) หุบเขาอุซิซาร์   คอนย่า  CARAVANSARAI  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า  ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองเฮียราโพลิส  คูซาดาซี  เมืองโบราณเอฟฟิซุส  บ้านพระแม่มารี  ชานัคคาเล่  เมืองทรอย ม้าไม้แห่งกรุงทรอย อิสตันบูล  จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต  BLUE MOSQUE  สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ย่านช้อปปิ้ง CANDY SHOP ตลาดสไปซ์ SPICE MARKET พักโรงแรม 5 ดาว 4 คืน + โรงแรมถ้ำ 1 คืน

สายการบิน QATAR AIRWAYS
วันเดินทาง: 28 เมษายน-5 พฤษภาคม 61 (เต็มกรุ๊ป) ราคา: 32,999.-

Turkeykuwait_airwayTK401808 ทัวร์ตุรกี ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ฮิปโปโดรม Hippodrome ชม สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque พระราชวังทอปกาปึ Topkapi Palace เมืองชานัคคาเล่ กรุงทรอย Troy ชม ม้าไม้แห่งกรุงทรอย วิหารอะโครโปลิส เมืองคูซาดาซึ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส สู่ เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย คอนย่า ชม คาราวานสไลน์ ชม นครใต้ดินไคมัคลี พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา คัปปาโดเกีย สู่ กรุงอิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาเช่ ช่องแคบบอสฟอรัส ตลาด สไปซ์ มาร์เกต อีเมอร์กัน พาร์ค  บินเข้าอังคาร่า บินออกอิสตันบูล / ที่พักระดับ 5 ดาว 7 คืน / พัก รร ถ้ำ 1 คืน / ล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน "รีเวียร่าแห่งตุรกี"

สายการบิน QATAR AIRWAYS
วันเดินทาง: เมษายน 61 (เต็มทุกกรุ๊ป) ราคา: 41,900.-

TurkeyTurkish AirlinesTK401802 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ พระราชวังโดลมาบาเช่ เมืองบูร์ซ่า มัสยิดสีเขียว ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม เมืองอิซเมียร์ บ้านพระแม่มารี วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน เมืองโบราณเอฟฟิซุส ช้อปปิ้งโรงงานทำเครื่องหนัง ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) เมืองคอนย่า เมืองคัปปาโดเกีย เมืองใต้ดิน โชว์ระบำหน้าท้อง ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น) พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่ ทะเลสาบเกลือ กรุงอิสตันบูล ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ย่านช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต ที่พักระดับ 4 ดาว 4 คืน / พัก รร ถ้ำ 1 คืน

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง: เต็มกรุ๊ป าคา: 31,900.-

TurkeyTurkish AirlinesTK401806 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน เซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ ช้อปปิ้งสไปซ์ มาร์เก็ต เมืองชานัคคาเล่ กรุงทรอย ม้าไม้เมืองทรอย วิหารอะโครโปลิส เมืองคูซาดาซึ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองคัปปาโดเกีย ชมระบำหน้าท้อง ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น) นครใต้ดินไคมัคลึ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่ เข้าชมบ้านของมนุษย์ถ้ำ ที่พักระดับ 5 ดาว 4 คืน และพัก รร ถ้ำ 1 คืน / บินภายใน 1 ครั้ง

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง: เต็มกรุ๊ป ราคา: 35,900.-

TurkeyTurkish AirlinesTK401805 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล เมืองเนฟเชียร์ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ชมเมืองคัปปาโดเกีย เข้าชมบ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง เมืองคัปปาโดเกีย ชมระบำหน้าท้อง ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น) เมืองใต้ดิน เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองคอนย่า เมืองอันตาเลีย ฮิดิร์ลิค ทาวเวอร์ ท่าเรือโบราณ ล่องเรือชมความงามของอ่าวที่เป็นส่วนหนึ่งของทะเลเมดิเตอร์เนี่ยน (ริเวียร่าตุรกี) เมืองอันตาเลีย เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคูซาดาซึ วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน โรงละคร Great Theatre บ้านพระแม่มารี เมืองอิซเมียร์ กรุงอิสตันบูล ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ ย่านช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปิ ที่พักระดับ 5 ดาว 4 คืนและ รร ถ้ำ 1 คืน / บินตรง + บินภายใน 2 ครั้ง

สายการบิน TURKISH AIRLINES
วันเดินทาง: เต็มกรุ๊ป
 ราคา: 39,900.-