Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanEvaAirTW261711 สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินเถาหยวน เมืองไถจง หนานโถว วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เดินทางสู่เมืองเจี้ยอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต แช่น้ำแร่5ดาว ร้านขนมพายสับปะรด ศูนย์ GERMANIUM ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ซีเหมินติง อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น DUTY FREE TAIPEI FISH MARKET MITSUI OUTLET PARK สนามบินเถาหยวน กรุงเทพ แช่น้ำแร่ 5 ดาว แบบส่วนตัวภายในห้องพัก เมนูพิเศษ ปูอลาสก้า/ อาหารจีนซีฟู้ด / พระกระโดดกำแพง/ เสี่ยวหลงเปา /สุกี้ชาบู ชาบู / อาหารจีนสไตล์พื้นเมือง / สเต็กจานร้อน + สลัดบาร์ไม่อั้น / เมนูปลาประธานาธิบดี แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว พัก 4 ดาว 2 คืน และ 5 ดาว 1 คืน

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง: 6-10, 12-16 มีนาคม 61 ราคา: 21,555.- (ปรับลดจาก 22,555.-) 
วันเดินทาง: 18-22 มีนาคม 61 ราคา: 22,555.- (ปรับลดจาก 23,555.-)

วันเดินทาง: 30 เมษายน-4 พฤษภาคม 61 ราคา: 21,555.- (ปรับลดจาก 22,555.-) 

วันเดินทาง: 2-6, 11-15, 14-18, 17-21 พฤษภาคม 61 ราคา: 21,555.- (ปรับลดจาก 22,555.-) 
วันเดินทาง: 
29 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 61 ราคา: 21,555.- (ปรับลดจาก 23,555.-)

วันเดินทาง: 6-10, 12-16, 14-18, 19-23, 26-30 มิถุนายน / 28 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 61 ราคา: 21,555.- (ปรับลดจาก 22,555.-)