Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanEva AirTW261951 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินนานาชาติเถาหยวน เมืองไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถซานซื่อ เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง เมืองไทเป ร้านขนมพายสับปะรด ศูนย์ Germanium  Cosmetic shop ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น อุทยานเหย่หลิว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง เมนูพิเศษ..สุกี้+ชาบู เชียนเย่ / ปลาประธานาธิบดี / สเต็ก+สลัดบาร์ / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง / จีนซีฟู้ด / ปูอลาสก้า + แช่น้ำแร่ระดับ 5 ดาว ส่วนตัวภายในห้องพัก 1 คืน + Free wifi on bus

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง:
15-19, 22-26 สิงหาคม 62 ราคา: 21,888.-
วันเดินทาง:
12-16, 26-30 กันยายน 62 ราคา: 21,888.-
วันเดินทาง:
3-7 ตุลาคม 62 ราคา: 21,888.-
วันเดินทาง:
14-18, 21-25 พฤศจิกายน 62 ราคา: 21,888.-