Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanEva AirTW261950 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน เมืองไถจง หนานโถว วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเสวียนกวง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ ชิมชาอู่หลง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี เมืองไถจง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป ร้านขนมพายสับปะรด ศูนย์ Germanium ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) ซีเหมินติง อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น Cosmetic shop Taipei Fish Market Mitsui Outlet Park เมนูพิเศษสเต็กจานร้อน + สลัดบาร์ไม่อั้น / ปลาประธานาธิบดี / สุกี้ชาบู ชาบู / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง / จีนซีฟู้ด / ปูอลาสก้า + แช่น้ำแร่ระดับ 5 ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก 1 คืน + Free wifi on bus 

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง:
21-25, 22-26 สิงหาคม 62 ราคา: 21,555.- 
วันเดินทาง:
16-20 ตุลาคม 62 ราคา: 21,555.- 
วันเดินทาง:
13-17, 22-26 พฤศจิกายน 62 ราคา: 21,555.-