Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanChina AirlinesTW261946 ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวิ่นหวู่  ชิมชาอู่หลง  หมู่บ้านสายรุ้ง  ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป  Cosmetic shop  ร้านพายสับปะรด  ศูนย์ Germanium  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  วัดหลงซานซื่อ  ซีเหมินติง  Duty Free  หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น  ปล่อยโคมลอยหมู่บ้านฉือเฟิ้น(รวมค่าโคมลอย)  ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)  Gloria Outlet (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก 1 คืน / เมนูปลาประธานาธิบดี + เสี่ยวหลงเปา / ที่พักระดับ 4 ดาว 2 คืน / Free wifi on bus

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง:
4-7, 11-14, 18-21, 25-28 กันยายน 62 ราคา: 16,555.-
วันเดินทาง:
2-5, 9-12, 16-19, 23-26 ตุลาคม 62 ราคา: 17,555.-