Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanThai AirwaysTW261945 ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน  เมืองเจียอี้  หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ  นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน ชิมชาอู่หลง  ไถจง  ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต  หนานโถว  วัดเหวินหวู่  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด  ตลาดซีเหมินติง นั่งรถไฟสู่เมืองฮวาเหลียน  อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ  ไทเป  COSMETIC SHOP ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)  อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี / พระกระโดดกำแพง + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50% **เที่ยวครบ 3 อุทยานดัง**

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 10-14 ตุลาคม 62 ราคา: 27,900.-
วันเดินทาง:
19-23 ตุลาคม 62 ราคา: 26,900.-
วันเดินทาง:
6-10, 24-28 ธันวาคม 62 ราคา: 25,900.-