Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanEva AirTW261943 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  ไทเป  ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก )  COSMETIC SHOP  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หนานโถว  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินอู่  เมืองเจียอี้  อุทยานแห่งชาติอาลีซัน  นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน  ชิมชาอู่หลง  เมืองไถจง  ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต  ไทเป  ร้านพายสับปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  DUTY FREE  วัดหลงซานซื่อ  ช้อปปิ้งซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) แช่น้ำแร่แบบส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน + เมนูพิเศษ..เสี่ยวหลงเปา / จีนซีฟู้ด / ปลาประธานาธิบดี / สเต็ก+สลัดบาร์ / สุกี้ชาบู ชาบู + Free wifi on bus

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง:
21-25 สิงหาคม 62 ราคา: 21,600.-
วันเดินทาง:
11-15 กันยายน 62 ราคา: 21,600.-
วันเดินทาง:
6-10 พฤศจิกายน 62 ราคา: 21,600.-