Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanThai AirwaysTW261942 ทัวร์ไต้หวัน  เถาหยวน  ไถจง  หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ  เมืองเจียอี้  นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน  ชิมชาอูหลง  ไถจง  ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต   หนานโถว  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดเหวินหวู่  ไทเป  ร้านขนมพายสับปะรด  วัดหลงซาน  ตลาดซีเหมินติง  ไทเป  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ) (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) เมนูพิเศษ..สเต๊ก+สลัดบาร์ / ปลาประธานาธิบดี + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
26-29 กันยายน 62 ราคา: 22,900.-
วันเดินทาง:
11-14 ตุลาคม 62 ราคา: 24,900.-
วันเดินทาง:
7-10, 14-17 พฤศจิกายน 62 ราคา: 22,900.-
วันเดินทาง:
5-8 ธันวาคม 62 ราคา: 23,900.-
วันเดินทาง:
22-25 ธันวาคม 62 ราคา: 22,900.-