Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanNok ScootTW281941 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  ไทเป  วัดหลงซาน  ตลาดปลาไทเป  ร้านคอสเมติก  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นชั้น 89)  ซีเหมินติง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  GERMANIUM SHOP  ร้านพายสับปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ!! เมนู เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง + ที่พักระดับ 4 ดาว

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 
30 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 62 ราคา: 9,999.-


วันเดินทาง: 2-5, 5-8, 12-15, 16-19, 19-22, 23-26, 26-29 สิงหาคม/ 30 สิงหาคม-2 กันยายน 62 ราคา: 10,999.-

วันเดินทาง: 2-5, 6-9, 9-12, 23-26 กันยายน 62 ราคา: 9,999.-
วันเดินทาง: 13-16, 16-19, 20-23, 27-30 กันยายน 62 ราคา: 10,999.-