Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanThai AirwaysTW281937 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  เจียอี้ ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เมืองไทจง ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  ตลาดปลาไทเป  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  COSMETIC SHOP  ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)  ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิว  MITSUI OUTLET PARK (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เมนูซีฟู้ด + แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน + ที่พักระดับ 4 ดาว

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
8-11 สิงหาคม 62 ราคา: 19,999.-
วันเดินทาง:
9-12 สิงหาคม 62 ราคา: 20,999.-(ปรับลดจาก 22,999 บาท)

วันเดินทาง: 5-8, 19-22 กันยายน 62 ราคา: 19,999.-

วันเดินทาง: 19-22, 24-27, 26-29 ตุลาคม 62 ราคา: 20,999.-
วันเดินทาง: 
17-20 ตุลาคม 62 ราคา: 20,999.- (รับ waiting list)
วันเดินทาง:
10-13, 12-15 ตุลาคม 62 ราคา: 23,999.-
วันเดินทาง:
20-23 ตุลาคม 62 ราคา: 22,999.-
วันเดินทาง:
25-28 ตุลาคม 62 ราคา: 21,999.-

วันเดินทาง: 7-10, 9-12, 14-17, 16-19, 21-24, 23-26 พฤศจิกายน / 28 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม / 30 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 62 ราคา: 19,999.-
วันเดินทาง:
2-5 พฤศจิกายน 62 ราคา: 19,999.-(รับ waiting list)

วันเดินทาง: 5-8, 7-10 ธันวาคม 62 ราคา: 22,999.-
วันเดินทาง:
 14-17, 19-22 ธันวาคม 62 ราคา: 19,999.-
วันเดินทาง:
21-24, 26-29 ธันวาคม 62 ราคา: 20,999.-
วันเดินทาง:
30 ธันวาคม-2 มกราคม / 31 ธันวาคม-3 มกราคม 63 ราคา: 28,999.-