Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanNok ScootTW281924 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  เมืองหนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  ร้านกาแฟ  เมืองไทจง  ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านสายรุ้ง  เมืองไทเป  ร้านพายสับปะรด  ร้านสร้อยสุขภาพ  วัดหลงซานซื่อ  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว  ร้านคอสเมติก  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) ย่านซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / เมนูซีฟู้ด + แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพักระดับ 4 ดาว **เฉพาะเดือน ก.ค. มีปรับเที่ยวบิน**

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง:
 26-29 กรกฎาคม 62 ราคา: 15,999.- (ปรับลดจาก 17,999.-)

วันเดินทาง: 2-6 สิงหาคม 62 ราคา: 11,999.- (ปรับลดจาก 12,999.-)
วันเดินทาง: 3-7, 5-9, 12-16, 16-20, 19-23, 26-30 สิงหาคม 62 ราคา: 12,999.- (ปรับลดจาก 13,999.-)
วันเดินทาง: 23-27 สิงหาคม / 30 สิงหาคม-3 กันยายน 62 ราคา: 12,999.-
วันเดินทาง: 
24-28 สิงหาคม 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง: 
9-13 สิงหาคม 62 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง:
10-14 สิงหาคม 62 ราคา: 15,999.- (ปรับลดจาก 17,999.-

วันเดินทาง: 1-5, 2-6, 7-11, 13-17, 14-18, 21-25 กันยายน / 28 กันยายน-2 ตุลาคม 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง:
6-10, 9-13, 20-24, 23-27 กันยายน / 27 กันยายน-1 ตุลาคม 62 ราคา: 12,999.-

วันเดินทาง: 2-6, 3-7, 16-20, 17-21 ตุลาคม 62 ราคา: 14,999.-
วันเดินทาง:
9-13, 10-14 ตุลาคม 62 ราคา: 18,999.-
วันเดินทาง:
12-16 ตุลาคม 62 ราคา: 16,999.-
วันเดินทาง:
19-23, 20-24 ตุลาคม 62 ราคา: 15,999.-