Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanEva AirTW261906 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  เมืองไถจง  หนานโถว  วัดจงไถซานซื่อ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เมืองเจียอี้  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี  ชิมชาอู่หลง  เมืองไถจง  ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป  Cosmetic shop  ร้านพายสับปะรด  ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ซีเหมินติง  ศูนย์ Germanium  อุทยานเหย่หลิว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น  Mitsui Outlet Park (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ..อาบน้ำแร่ส่วนตัวในห้องพักระดับ 4 ดาว 1 คืน + เมนูปลาประธานาธิบดี / เสี่ยวหลงเปา / จีนซีฟู้ด + ที่พักระดับ 4 ดาว + Free wifi on bus 

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง: 13-17, 20-24 กุมภาพันธ์ / 27 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 62 ราคา: 17,999.-
วันเดินทาง:
7-11, 27-31 มีนาคม 62 ราคา: 17,999.-
วันเดินทาง:
1-5 พฤษภาคม 62 ราคา: 17,999.-