Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanEva AirTW261905 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  เมืองไถจง  หนานโถว  วัดจงไถซานซื่อ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เมืองเจียอี้  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี  ชิมชาอู่หลง  เมืองไถจง  ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  แช่น้ำแร่5ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก  เมืองไทเป  ร้านขนมพายสับปะรด  ศูนย์ Germanium  ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)  ซีเหมินติง  อุทยานเหย่หลิว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น  Cosmetic shop  Taipei Fish Market  Mitsui Outlet Park พิเศษ..แช่น้ำแร่ 5 ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก 1 คืน  + เมนูปลาประธานาธิบดี / สเต็กจานร้อน + สลัดบาร์ไม่อั้น / สุกี้ชาบู ชาบู / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง / จีนซีฟู้ด / ปูอลาสก้า + ที่พักระดับ 4-5 ดาว + Free wifi on bus

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง: 20-24 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 20,555.-
วันเดินทาง:
7-11, 27-31 มีนาคม 62 ราคา: 20,555.-