Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanThai AirwaysTW281904 ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ฟาร์มแกะชิงจิ้ง CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) ร้านกาแฟ ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป 101(ชั้น86) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว COSMETIC SHOP MITSUI OUTLET PARK เมณูพิเศษ STEAMER FEAST +บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+ เสี่ยวหลงเปา+ ซีฟู้ด รับประทานอาหารชั้น 86 บน ตึกไทเป 101  /แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
 5-9, 12-16, 19-23, 26-30 มกราคม 62 ราคา: 23,999.- 
วันเดินทาง: 15-19, 16-20, 23-27 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 23,999.-
วันเดินทาง:
9-13, 16-20, 23-27, 27-31 มีนาคม/ 30 มีนาคม-3 เมษายน 62 ราคา: 23,999.-  
วันเดินทาง:
3-7 เมษายน/ 27 เมษายน-1 พฤษภาคม 62 ราคา: 25,999.- 
วันเดินทาง:
20-24, 24-28 เมษายน 62 ราคา: 23,999.- 
วันเดินทาง: 16-20 
พฤษภาคม 62 ราคา: 25,999.-
วันเดินทาง: 
22-26 พฤษภาคม/ 29 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 62 ราคา: 23,999.-
วันเดินทาง: 
5-9, 12-16, 26-30 มิถุนายน 62 ราคา: 23,999.-