Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanThai AirwaysTW281903 ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตลาดปลาไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค COSMETIC SHOP ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว MITSUI OUTLET PARK (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) เมนู บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+เมนูซีฟู้ด  /แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 28 กุมภาพันธ์- 3 มีนาคม 62 ราคา: 21,999.-

วันเดินทาง: 
7-10 มีนาคม 62 ราคา: 20,999.-  
วันเดินทาง:
1-4, 8-11, 15-18, 22-25 มีนาคม/ 29 มีนาคม-1 เมษายน 62 ราคา: 21,999.-
  

วันเดินทาง: 
19-22, 26-29 เมษายน 62 ราคา: 21,999.- 

วันเดินทาง: 
4-7, 25-28 พฤษภาคม 62 ราคา: 20,999.-

วันเดินทาง: 
1-4, 15-18, 22-25 มิถุนายน 62 ราคา: 19,999.-