Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanThai Lion AirTW281902 ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา เมืองไถจง ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตลาดปลาไทเป ตั้นซุย วัดเทียนหยวน ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) COSMETIC SHOP MITSUI OUTLET PARK (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+เสี่ยวหลงเปา + แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: 17-21, 19-23, 21-25, 23-27, 24-28 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 14,999.-
วันเดินทาง:
18-22, 22-26 กุมภาพันธ์/ 25 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม/ 26 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม/ 27 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม/ 28 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม 62 ราคา: 15,999.-

วันเดินทาง:
2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 9-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 มีนาคม 62 ราคา: 14,999.-
วันเดินทาง:
1-5, 15-19 มีนาคม 62 ราคา: 15,999.-