Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanThai Lion AirTW281901 ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวิ่นหวู่ เมืองไถจง COFFEE SHOP ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) COSMETIC SHOP MITSUI OUTLET PARK (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ บาร์บีคิวมองโกเลีย ชาบูไต้หวัน และเมนูเสี่ยวหลงเปา + แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง:
27 เมษายน-1 พฤษภาคม 62 ราคา: 14,999.- (ปรับลดจาก 17,999.-)
วันเดินทาง:
30 เมษายน-4 พฤษภาคม 62 ราคา: 14,999.- (ปรับลดจาก 16,999.-)

วันเดินทาง:
7-11, 15-19 พฤษภาคม 62 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง:
8-12, 16-20 พฤษภาคม 62 ราคา: 16,999.-

วันเดินทาง:
6-10, 20-24 มิถุนายน 62 ราคา: 13,999.-

วันเดินทาง:
12-16, 13-17, 25-29 กรกฎาคม 62 ราคา: 16,999.-