Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanTiger AirwaysTW261892 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านขนมพายสับปะรด Cosmetic shop อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) ซีเหมินติง ศูนย์ Germanium อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพักระดับ 4 ดาว / เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี + อาหารจีนซีฟู้ด

สายการบิน TIGER AIR
วันเดินทาง: 23-26 พฤศจิกายน / 30 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 61 ราคา: 11,999.-

วันเดินทาง:
14-17, 21-24 ธันวาคม 61 ราคา: 11,999.-

วันเดินทาง:
4-7, 18-21, 26-29 มกราคม 62 ราคา: 11,999.-

วันเดินทาง: 15-18 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 12,999.-
วันเดินทาง:
22-25 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 11,999.-

วันเดินทาง: 1-4, 8-11, 15-18, 22-25 มีนาคม / 29 มีนาคม-1 เมษายน 62 ราคา: 12,999.-