Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanThai AirwaysTW281891 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด วัดหลงซาน ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ร้านคอสเมติก - MITSUI OUTLET PARK (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) เมนูเสี่ยวหลงเปา+เมนูซีฟู้ด/ แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก+พัก 4 ดาว + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 23-26 พฤศจิกายน / 29 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม/ 30 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 61 ราคา: 15,999.- (ปรับลดจาก 17,999.-) 

วันเดินทาง: 
14-17 ธันวาคม 61 ราคา: 18,999.- 
วันเดินทาง:
30 ธันวาคม-2 มกราคม 62 ราคา: 26,999.-