Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanNok ScootTW281890 ทัวร์ไต้หวัน วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ไถจง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค COSMETIC SHOP ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ผิงซี หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ปล่อยโคมขงหมิง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น วัดซงซานฉือโย่ว ตึกไทเป 101 ย่านซีเหมินติง(ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+เมนูเสี่ยวหลงเปา // + ที่พักระดับ 4 ดาว 

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 8-13 ธันวาคม 61 ราคา: 16,999.-
วันเดินทาง: 
16-21 ธันวาคม 61 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง:
 30 ธันวาคม-4 มกราคม 62 ราคา: 22,999.-