Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanNok ScootTW281889 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวิ่นหวู่ เมืองไถจง ร้านกาแฟ ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ตลาดกลางคืนซื่อหลิน ผิงซี หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น วัดหลงซาน COSMETIC SHOP ซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+เมนูเสี่ยวหลงเป // + ที่พักระดับ 4 ดาว 

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง:
 21-25, 24-28 พฤศจิกายน 61 ราคา: 12,999.-

วันเดินทาง: 
8-12, 19-23 ธันวาคม 61 ราคา: 14,999.-
วันเดินทาง: 
12-16 ธันวาคม 61 ราคา: 13,999.-