Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanEva AirTW261888 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  เมืองไถจง  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดเสวียนกง  วัดเหวินหวู่  เมืองเจียอี้  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี  ชิมชาอู่หลง  เมืองไถจง  ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป  Cosmetic shop  ร้านพายสับปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)  ซีเหมินติง  ศูนย์ Germanium  อุทยานเหย่หลิ่ว  หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น  ผิงซีปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคมลอย) เมืองยีหลานเจียวซี  นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน  อุทยานทาโรโกะ  นั่งรถไฟกลับเมืองยีหลาน (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ...เมนูปลาประธานาธิบดี / พระกระโดดกำแพง / จีนซีฟู้ด + แช่น้ำแร่ภายในห้องพักระดับ 4 ดาว 1 คืน / เที่ยวครบ 3 อุทยานดัง

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง:
29 ธันวาคม-3 มกราคม 62 ราคา: 27,900.-