Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanThai AirwaysTW261884 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน ไถจง  สวนดอกไม้จงเซ่อ  หนานโถว  วัดเหวินหวู่  สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า + กระเช้าพาโนรามา ไทเป  ร้านขนมพายสับปะรด  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ร้านสร้อย GERMANIUM  ซีเหมินติง ตลาดปลาไทเป  อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว  วัดจูหลินซาน สวนดอกไม้ต้าซี (D.I.Y.หมอนลาเวนเดอร์)  เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) พิเศษสุด!!! รับประทานอาหารบนตึก 101 ชั้น 86 + เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี / กุ้งมังกรซีฟู๊ด / สเต๊ก+สลัดบาร์ + Free wifi on bus +สะสมไมล์การบินไทยได้ 50% + **ที่พักย่านช้อปปิ้งซีเหมินติง**

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
29 ธันวาคม-2 มกราคม 62 ราคา: 41,900.-