Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanThai AirwaysTW261883 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  ไถจง  สวนดอกไม้จงเซ่อ  ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต  แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว หนานโถว  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถัมซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า + กระเช้าพาโนรามา  ชิมชาอู่หลง  อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว  ไทเป  ร้านขนมพายสับปะรด  ร้านสร้อย GERMANIUM  ซีเหมินติง  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) เมนูพิเศษ..สุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน / ปลาประธานาธิบดี / กุ้งมังกรซีฟู๊ด  + แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัวระดับ 5 ดาว 1 คืน + Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
29 ธันวาคม-1 มกราคม 62 ราคา: 37,900.-