Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanThai AirwaysTW261881 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  เมืองเจียอี้  หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน  ชิมชาอู่หลง  ไถจง  ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต หนานโถว  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถัมซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  ไทเป   ร้านขนมพายสับปะรด  ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก)  แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองฮัวเหลียน  อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ  ไทเป หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว  ร้านสร้อย GERMANIUM  ซีเหมินติง ร่วมนับถอยหลัง COUNTDOWN 2019 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เมนูพิเศษ..สเต๊ก+สลัดบาร์ / สุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน / ปลาประธานาธิบดี / อาหารจีน+เป็ดย่าง / กุ้งมังกรซีฟู๊ด / พระกระโดดกำแพง+ขาปูยักษ์  + แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัวระดับ 4 ดาว 1 คืน + Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50% + เที่ยวครบ 3 อุทยานดัง

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
27 ธันวาคม-1 มกราคม 62 ราคา: 43,900.-