Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

 TaiwanThai Lion AirTW281876 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดเหวิ่นหวู่  เมืองไถจง  COFFEE SHOP  ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)  ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว  COSMETIC SHOP  MITSUI OUTLET PARK (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!! เมนูบุฟเฟต่์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / เมนูซีฟู้ด + แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน + ที่พักระดับ 4 ดาว

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: 1-5, 4-8, 5-9, 7-11, 8-12, 24-28 ธันวาคม 61 ราคา: 16,999.-
วันเดินทาง:
2-6, 21-25, 23-27 ธันวาคม 61 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง:
 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 19-23, 20-24 ธันวาคม 61 ราคา: 14,999.-
วันเดินทาง:
16-20, 17-21 ธันวาคม 61 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง:
29 ธันวาคม-2 มกราคม 62 ราคา: 22,999.-
วันเดินทาง
:
30 ธันวาคม-3 มกราคม 62 ราคา: 21,999.-