Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanNok ScootTW281875 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เจียอี้  ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต  ไทจง  ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ฮัวเหลียน  อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ  ร้านหยก  ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว  วัดหลงซาน  COSMETIC SHOP  ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!! เมนู บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / เมนูซีฟู้ด  + แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน + ที่พักระดับ 4-5 ดาว + เที่ยวครบ 3 อุทยาน + ช้อปปิ้งมันส์ 3 ตลาดดัง

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 1-7, 8-14 ธันวาคม 61 ราคา: 23,999.-
วันเดินทาง:
4-10 ธันวาคม 61 ราคา: 24,999.-
วันเดินทาง: 17-23 ธันวาคม 61 ราคา: 22,999.-  
วันเดินทาง: 25-31 ธันวาคม 61 ราคา: 25,999.-  
วันเดินทาง: 26 ธันวาคม-1 มกราคม/ 27 ธันวาคม-2 มกราคม 62 ราคา: 27,999.-