Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanTiger AirTW261872 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านขนมพายสับปะรด Cosmetic shop อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) ซีเหมินติง ศูนย์ Germanium อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี / อาหารจีนซีฟู้ด + แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก

สายการบิน TIGER AIR
วันเดินทาง:
3-6 สิงหาคม 61 ราคา: 11,999.-
วันเดินทาง:
28 กันยายน-1 ตุลาคม 61 ราคา: 11,999.-
วันเดินทาง:
4-7, 5-8, 12-15 ตุลาคม 61 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง:
18-21 ตุลาคม 61 ราคา: 16,999.-