Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanEva AirTW281870 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ไทจง ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด เป่ยโถว COSMETIC SHOP ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+เมนูซีฟู้ด+เมนูเสี่ยวหลงเปา+เมนูพระกระโดดกำแพง +แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง: 21-25 พฤศจิกายน / 28 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 61 ราคา: 17,999.- (ปรับลดจาก 20,999.-)   
วันเดินทาง: 22-26 พฤศจิกายน 61 ราคา: 19,999.-  

วันเดินทาง: 2-6 ธันวาคม 61 ราคา: 22,999.- 
วันเดินทาง: 
12-16 ธันวาคม 61 ราคา: 19,999.-  
 
วันเดินทาง: 
19-23 ธันวาคม 61 ราคา: 20,999.-