Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanEva AirTW281869 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ หมู่บ้านปีศาจ ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง ไทเป ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค COSMETIC SHOP ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ตั้นซุ่ย สะพานแห่งความรัก Fort San Domingo Tamsui Church ถนนโบราณตั้นสุย ตลาดปลาไทเป ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 นั่งกระเช้าเหมาคง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ร้านใบชาไต้หวัน (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) ชาบูไต้หวัน+เมนูพระกระโดดกำแพง+เมนูเสี่ยวหลงเปา+เมนูซีฟู้ด กุ้งมังกร / พิเศษ!! แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก 

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง: 6-10 ธันวาคม 61 ราคา: 27,999.-
วันเดินทาง:
 
19-23 ธันวาคม 61 ราคา: 22,999.-