Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TAIWANCHINA AIRLINESTW261863 ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน MITSUI OUTLET วัดจูหลินซาน อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว น้ำตกซือเฟิ่น ปล่อยโคมลอย (2 ท่าน / 1 โคม) หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น จีหลงไนท์มาร์เก็ต ร้านขนมพายสับปะรด ร้านสร้อย GERMANIUM ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) วัดหลงซานซื่อ ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) เมนูพิเศษ..สุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน พระกระโดดกำแพง,อาหารจีนซีฟู้ด / Free wifi on bus 

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง: 21-24 ตุลาคม 61 ราคา: 25,333.-
วันเดินทาง:
8-11, 15-18, 16-19 พฤศจิกายน / 30 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 61 ราคา: 24,333.-
วันเดินทาง:
2-5 ธันวาคม 61 ราคา: 25,333.-
วันเดินทาง:
16-19, 21-24, 25-28, 26-29 ธันวาคม 61 ราคา: 24,333.-