Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanEvaAirTW261857 หนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ร้านขนมพายสับปะรด ร้านสร้อย GERMANIUM หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค DUTY FREE วัดหลงซานซื่อ ช้อปปิ้งซีเหมินติง ชานมไข่มุก + ขนม+ปลาประธานาธิบดี +สเต็ก+สลัดบาร์+สุกี้ชาบู ชาบู+เสี่ยวหลงเปา+พระกระโดดกำแพง+อาหารจีนกวางตุ้ง+เป็ดย่าง / Free wifi on bus

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง: 25-29 ธันวาคม 61 ราคา: 24,888.-