Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TAIWANCHINA AIRLINESTW261856 ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน เถาหยวน ไถจง ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต หนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ร้านสร้อย อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว น้ำตกซือเฟิ่น ปล่อยโคมลอย (2 ท่าน / 1 โคม) หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดซีเหมินติง กระเช้าเมาคง DUTY FREE อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตร) นั่งรถไฟหัวจรวด GLORIA OUTLET สนามบินเถาหยวน (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) ชานมไข่มุก + ขนมเค้ก +ปลาประธานาธิบดี +อาหารจีนซีฟู้ด +สุกี้ชาบู ชาบูสไตล์ไต้หวัน (ท่านละ 1 เซ็ต)

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง:
13-16, 20-23, 22-25, 25-28, 26-29 ธันวาคม 61 ราคา: 25,333.-