Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TAIWANCHINA AIRLINESTW261854 ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน GLORIA OUTLET ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ ชิมชาอู่หลง เจียอี้ นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ) ตลาดซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) เมนูพิเศษ..สุกี้ชาบู สไตล์ไต้หวัน+ปลาประธานาธิบดี,สเต็ก+สลัดบาร์ / พิเศษ!!! รับประทานอาหารบนตึก 101 (ชั้น86)

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง: 5-9, 26-30 กันยายน 61 ราคา: 23,899.-
วันเดินทาง:
12-16, 19-23, 20-24 ตุลาคม 61
ราคา: 24,899.-